เพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมาคมฝรั่งเศสจะงดจัดงานวัฒนธรรมต่างๆ จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
และหลังจากวันดังกล่าวจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

การเรียนการสอน กิจกรรมสำหรับเด็ก และการฉายภาพยนตร์ยังมีตามปกติ

Dans la suite des mesure prises pour accompagner le deuil national, nous avons décidé que l’Alliance n’organisera pas d’événements culturels publics (ou festifs)  jusqu’au 13 novembre prochain.  Après cette date, nous informerons nos partenaires des mesures qui suivront.
Pour votre information, l’ensemble des cours, les activités enfants ainsi que les séances de cinéma sont maintenus.

เพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมาคมฝรั่งเศสจะงดจัดงานวัฒนธรรมต่างๆ จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 และหลังจากวันดังกล่าวจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป
การเรียนการสอน กิจกรรมสำหรับเด็ก และการฉายภาพยนตร์ยังมีตามปกติ
 

In order to observe the national mourning period, Alliance Française Bangkok will not organize any cultural events until November 13th 2016. After this date we will inform you about the measures that will follow.
For your information, all the courses, the kids activities and the movie screenings are still scheduled.

Close
 1. กรุงเทพกรุงเทพ

  สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

  สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2455 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาที่มีความหลากหลาย (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย และภาษาพม่า)...

  ติดต่อ >>  ข้อมูลสมาคม >> แผนที่ 

 2. สาขาเชียงใหม่สาขาเชียงใหม่

  สาขาเชียงใหม่

  สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี 1968 ปัจจุบันมีนักเรียนราว 450 คน ทางสมาคมฯจัดกิจกรรมพิเศษด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส (จัดแสดงภาพยนตร์ รูปภาพ ฯลฯ) ทั้งยังมีห้องสมุดที่อุดมไปด้วยผลงานทรงคุณค่ากว่า 6,000 เล่ม ไว้ให้บริการบุคคลทั่วไป...

  ข่าวสารปัจจุบัน >> ข้อมูลสมาคม >>

 3. สาขาเชียงรายสาขาเชียงราย

  สมาคมฝรั่งเศสเชียงราย

  สมาคมฝรั่งเศสเชียงราย (รู้จักภายใต้ชื่อ สมาคมฝรั่งเศส-ไทยเชียงราย) ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 500 คน ทางสมาคมฯ จัดกิจกรรมพิเศษด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส...

  ข่าวสารปัจจุบัน >> ข้อมูลสมาคม >>

 4. สาขาภูเก็ตสาขาภูเก็ต

  สมาคมฝรั่งเศสภูเก็ต

  สมาคมฝรั่งเศสภูเก็ตก่อตั้งขึ้นในปี 1983 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 600 คน ทางสมาคมฯ จัดกิจกรรมพิเศษด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส (คอนเสิร์ตแจ๊ส สัมมนา นิทรรศการภาพถ่าย ฯลฯ) ทั้งยังมีห้องสมุดที่อุดมไปด้วยผลงาน...

  ข่าวสารปัจจุบัน >> ข้อมูลสมาคม >>

ติดต่อเช่าสถานที่

ลงโฆษณากับเรา

เข้าร่วมกับสมาคม

พันธมิตร | สมาชิกผู้สนับสนุน

ข่าวสารสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ