ข่าวสารสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

Tel. 02 670 42 00 www.afthailande.org bangkok@afthailande.org

สมาคมฝรั่งเศสรับสมัครพนักงาน

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพรับสมัครพนักงาน

- เลขานุการฝ่ายต้อนรับ สัญชาติไทย สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสและไทยได้เป็นอย่างดีทั้งพูดและเขียน ทำงานเต็มเวลา 1 คน
ดูรายละเอียดตำแหน่งงาน
ส่งเอกสารการสมัครงานที่ : melanie.monier@remove-this.afthailande.org, adithep.venuchandra@remove-this.afthailande.org

- ผู้ช่วยแผนกการเงินและบัญชี สัญชาติไทย สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทั้งพูดและเขียน ทำงานเต็มเวลา 1 คน
ดูรายละเอียดตำแหน่งงาน
ส่งเอกสารการสมัครงานที่ : melanie.monier@remove-this.afthailande.org, adithep.venuchandra@remove-this.afthailande.org

Close
Tel. 02 670 42 00 www.afthailande.org bangkok@afthailande.org

สมาคมฝรั่งเศสรับสมัครพนักงาน

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพรับสมัครพนักงาน

- เลขานุการฝ่ายต้อนรับ สัญชาติไทย สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสและไทยได้เป็นอย่างดีทั้งพูดและเขียน ทำงานเต็มเวลา 1 คน
ดูรายละเอียดตำแหน่งงาน
ส่งเอกสารการสมัครงานที่ : melanie.monier@remove-this.afthailande.org, adithep.venuchandra@remove-this.afthailande.org

- ผู้ช่วยแผนกการเงินและบัญชี สัญชาติไทย สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทั้งพูดและเขียน ทำงานเต็มเวลา 1 คน
ดูรายละเอียดตำแหน่งงาน
ส่งเอกสารการสมัครงานที่ : melanie.monier@remove-this.afthailande.org, adithep.venuchandra@remove-this.afthailande.org

Close
Tel. 02 670 42 00 www.afthailande.org bangkok@afthailande.org

สมาคมฝรั่งเศสรับสมัครพนักงาน

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพรับสมัครพนักงาน

- เลขานุการฝ่ายต้อนรับ สัญชาติไทย สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสและไทยได้เป็นอย่างดีทั้งพูดและเขียน ทำงานเต็มเวลา 1 คน
ดูรายละเอียดตำแหน่งงาน
ส่งเอกสารการสมัครงานที่ : melanie.monier@remove-this.afthailande.org, adithep.venuchandra@remove-this.afthailande.org

- ผู้ช่วยแผนกการเงินและบัญชี สัญชาติไทย สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทั้งพูดและเขียน ทำงานเต็มเวลา 1 คน
ดูรายละเอียดตำแหน่งงาน
ส่งเอกสารการสมัครงานที่ : melanie.monier@remove-this.afthailande.org, adithep.venuchandra@remove-this.afthailande.org

Close
Tel. 02 670 42 00 www.afthailande.org bangkok@afthailande.org

สมาคมฝรั่งเศสรับสมัครพนักงาน

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพรับสมัครพนักงาน

- เลขานุการฝ่ายต้อนรับ สัญชาติไทย สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสและไทยได้เป็นอย่างดีทั้งพูดและเขียน ทำงานเต็มเวลา 1 คน
ดูรายละเอียดตำแหน่งงาน
ส่งเอกสารการสมัครงานที่ : melanie.monier@remove-this.afthailande.org, adithep.venuchandra@remove-this.afthailande.org

- ผู้ช่วยแผนกการเงินและบัญชี สัญชาติไทย สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทั้งพูดและเขียน ทำงานเต็มเวลา 1 คน
ดูรายละเอียดตำแหน่งงาน
ส่งเอกสารการสมัครงานที่ : melanie.monier@remove-this.afthailande.org, adithep.venuchandra@remove-this.afthailande.org

Close

สมาคมฝรั่งเศสจะปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 (วันปิยมหาราช)

 1. สาขาเชียงใหม่

  สาขาเชียงใหม่

  สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี 1968 ปัจจุบันมีนักเรียนราว 450 คน ทางสมาคมฯจัดกิจกรรมพิเศษด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส (จัดแสดงภาพยนตร์ รูปภาพ ฯลฯ) ทั้งยังมีห้องสมุดที่อุดมไปด้วยผลงานทรงคุณค่ากว่า 6,000 เล่ม ไว้ให้บริการบุคคลทั่วไป...

  ข่าวสารปัจจุบัน >> อื่นๆ >>

 2. สาขาเชียงราย

  สมาคมฝรั่งเศสเชียงราย

  สมาคมฝรั่งเศสเชียงราย (รู้จักภายใต้ชื่อ สมาคมฝรั่งเศส-ไทยเชียงราย) ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 500 คน ทางสมาคมฯ จัดกิจกรรมพิเศษด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส...

  ข่าวสารปัจจุบัน >> อื่นๆ >>

 3. สาขาภูเก็ต

  สมาคมฝรั่งเศสภูเก็ต

  สมาคมฝรั่งเศสภูเก็ตก่อตั้งขึ้นในปี 1983 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 600 คน ทางสมาคมฯ จัดกิจกรรมพิเศษด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส (คอนเสิร์ตแจ๊ส สัมมนา นิทรรศการภาพถ่าย ฯลฯ) ทั้งยังมีห้องสมุดที่อุดมไปด้วยผลงาน...

  ข่าวสารปัจจุบัน >> อื่นๆ >>

 4. กรุงเทพ

  สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

  สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2455 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาที่มีความหลากหลาย (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย และภาษาพม่า)...

  ติดต่อ >>  อื่นๆ >> แผนที่ 

ศูนย์ภาษา
งานด้านวัฒนธรรม
กิจกรรมของห้องสมุด
ศูนย์ศิลปะ
ภาพยนตร์
กิจกรรมสมาคม
ร้านหนังสือการ์เนต์ส ดี อาซี
ร้านอาหารคาเฟ่1912
ข่าวสารสมาคม

ติดต่อเช่าสถานที่

ลงโฆษณากับเรา

 

เข้าร่วมกับสมาคม

พันธมิตร | สมาชิกผู้สนับสนุน