ข่าวสารสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

Tel. 02 670 42 00 www.afthailande.org bangkok@alliance-francaise.or.th

NOTRE NOUVELLE ADRESSE ที่อยู่ใหม่ของเรา

179 Thanon Witthayu, Lumpini, Pathum Wan
Informations pratiques et plan d’accès

179 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
ข้อมูลสำคัญและแผนผังที่ตั้ง

OUR NEW ADDRESS:
179 Thanon Witthayu, Lumpini, Pathum Wan
Useful information and access map

Close
Tel. 02 670 42 00 www.afthailande.org bangkok@alliance-francaise.or.th

NOTRE NOUVELLE ADRESSE ที่อยู่ใหม่ของเรา

179 Thanon Witthayu, Lumpini, Pathum Wan
Informations pratiques et plan d’accès

179 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
ข้อมูลสำคัญและแผนผังที่ตั้ง

OUR NEW ADDRESS:
179 Thanon Witthayu, Lumpini, Pathum Wan
Useful information and access map

Close
Tel. 02 670 42 00 www.afthailande.org bangkok@alliance-francaise.or.th

NOTRE NOUVELLE ADRESSE ที่อยู่ใหม่ของเรา

179 Thanon Witthayu, Lumpini, Pathum Wan
Informations pratiques et plan d’accès

179 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
ข้อมูลสำคัญและแผนผังที่ตั้ง

OUR NEW ADDRESS:
179 Thanon Witthayu, Lumpini, Pathum Wan
Useful information and access map

Close
Tel. 02 670 42 00 www.afthailande.org bangkok@alliance-francaise.or.th

NOTRE NOUVELLE ADRESSE ที่อยู่ใหม่ของเรา

179 Thanon Witthayu, Lumpini, Pathum Wan
Informations pratiques et plan d’accès

179 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
ข้อมูลสำคัญและแผนผังที่ตั้ง

OUR NEW ADDRESS:
179 Thanon Witthayu, Lumpini, Pathum Wan
Useful information and access map

Close

ภาคเรียนใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 เมษายน จนถึงวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

 1. เชียงใหม่

  สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่

  สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี 1968 ปัจจุบันมีนักเรียนราว 450 คน ทางสมาคมฯจัดกิจกรรมพิเศษด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส (จัดแสดงภาพยนตร์ รูปภาพ ฯลฯ) ทั้งยังมีห้องสมุดที่อุดมไปด้วยผลงานทรงคุณค่ากว่า 6,000 เล่ม ไว้ให้บริการบุคคลทั่วไป...

  ข่าวสารปัจจุบัน >> อื่นๆ >>

 2. เชียงราย

  สมาคมฝรั่งเศสเชียงราย

  สมาคมฝรั่งเศสเชียงราย (รู้จักภายใต้ชื่อ สมาคมฝรั่งเศส-ไทยเชียงราย) ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 500 คน ทางสมาคมฯ จัดกิจกรรมพิเศษด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส...

  ข่าวสารปัจจุบัน >> อื่นๆ >>

 3. ภูเก็ต

  สมาคมฝรั่งเศสภูเก็ต

  สมาคมฝรั่งเศสภูเก็ตก่อตั้งขึ้นในปี 1983 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 600 คน ทางสมาคมฯ จัดกิจกรรมพิเศษด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส (คอนเสิร์ตแจ๊ส สัมมนา นิทรรศการภาพถ่าย ฯลฯ) ทั้งยังมีห้องสมุดที่อุดมไปด้วยผลงาน...

  ข่าวสารปัจจุบัน >> อื่นๆ >>

 4. กรุงเทพ

  สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

  สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2455 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาที่มีความหลากหลาย (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย และภาษาพม่า)...

  ติดต่อและแผนที่ >>  อื่นๆ >>

ศูนย์ภาษา
งานด้านวัฒนธรรม
กิจกรรมของห้องสมุด
ศูนย์ศิลปะ
ภาพยนตร์
กิจกรรมสมาคม

ติดต่อเช่าสถานที่

ลงโฆษณากับเรา

 

เข้าร่วมกับสมาคม

พันธมิตร | สมาชิกผู้สนับสนุน