ภาควิชาดนตรี

ภาค วิชาดนตรี

ชั้นเรียนตัวต่อตัว


  • เหมาะสำหรับผู้สนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่
  • ชั้นเรียนขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นสูง สอนเป็นภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน
  • 1,700 บาท (45 นาที) / และ 2,300 บาท (60 นาที)
  • พิเศษ! ราคาใหม่ 1,390 บาท (45 นาที) สำหรับนักเรียนระดับต้น อายุตั้งแต่ 5 ถึง 9 ปี
  • ศูนย์ศิลปะจะยืนยันตารางเรียนอีกครั้ง


หลักสูตรนี้เป็นชั้นเรียนเดี่ยว เนื้อหาเริ่มตั้งแต่ทักษะพื้นฐานและความเข้าใจในการเล่นเปียโน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ธีการเล่น วิธีการตีความหมายของบทเพลง เพื่อสื่ออารมณ์ออกมาจากการเล่น นอกจากนั้น เนื้อหายังรวมถึงการเรียนเทคนิคการเล่นในแบบต่างๆ โดยผู้สอนจะปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ตรงกับความรู้พื้นฐาน และทักษะของนักเรียนแต่ละคน


ผู้สอน: Sebastien Koch นักเปียโนชาวฝรั่งเศสผู้มากด้วยประสบการณ์ จากสถาบัน l’Ecole Normale de Musique de Paris สถาบัน Hochschule de Freiburg และ California University (USC).

ติดต่อ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม