ภาควิชาเต้นรำ

วิชาการเต้นเบื้องต้น

วิชาการเต้นเบื้องต้น


 • ชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 4ปีถึง7ปี และเกิดภายในเดือนกรกฎาคม 2556: ชั้นเรียนสำหรับผู้เริ่มเรียน / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 8 คน
 • สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษ

ชั้นเรียนแนะนำพื้นฐานการเคลื่อนไหวพร้อมเสียงดนตรี เช่น การจัดวางร่างกาย การออกท่าทางตามจังหวะ การใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวประสานกัน การสร้างสมดุลย์ รวมไปถึงการกระโดด...ควบคู่ไปกับการจินตนาการและการสร้างสรรค์ท่าทาง ชั้นเรียนนี้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในเด็กเล็กหลายด้าน ทั้งการทำสมาธิ การสร้างความมั่นใจในตัวเองและการรับฟังผู้อื่นในชั้นเรียน ชั้นเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนมิถุนายน โดยจะมีการแสดงผลงานนักเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการเรียนสุดท้าย คุณครูโยนาปรารถนาที่จะแบ่งปันประสบการณ์อันน่าหลงใหลนี้กับนักเรียนของเธอในชั้นเรียน รวมถึงบนเวทีอีกด้วย
 • ภาคการเรียนที่ 1 (กันยายน - ธันวาคม) ภาคเรียนนี้เน้นการสอนเทคนิกและศัพท์สำคัญในการเต้น รวมถึงการขั้นตอนการฝึกฝนที่เป็นประโยชน์สำหรับปรับใช้ในการแสดงที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของภาคเรียนถัดไป
 • ภาคการเรียนที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน) การเรียนในเทอมนี้จะเน้นการฝึกซ้อมเพื่อใช้ในการแสดงช่วงต้นเดือนมิถุนายน การเตรียมพร้อมร่างกาย การเรียนรู้ท่าเต้น รวมทั้งการฝึกซ้อมการแสดง
ตารางเวลาในการซ้อมรวมทุกกลุ่มสำหรับการแสดง จะถูกนับเป็นหนึ่งชั่วโมงของการเรียน การซ้อมและการเรียนชดเชย อาจอยู่นอกเหนือเวลาการเรียนปกติ นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับชุดการแสดง ราคา 800 บาท ถึง 1,200 บาท โดยไม่มีการคืนเงินสำหรับชุดการแสดง นักเรียนใหม่ทุกคนจะต้องสอบวัดระดับเพื่อเข้าชั้นเรียน (300 บาท) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน นักเรียนที่ไม่ได้ทำการสอบวัดระดับจะถูกจัดให้อยู่ในระดับพื้นฐาน ระดับของหลักสูตรที่นักเรียนได้เรียนจะขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ผู้สอน : Yoona Crals อาจารย์ผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก RAD และ ADA ผู้มีประสบการณ์ในการสอนมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และเป็นอดีตนักเต้นอาชีพ
การแต่งกายในชั้นเรียน : ชุดบัลเล่ต์แนบเนื้อ (ไม่อนุญาตกระโปรงสั้น), รองเท้าสีชมพูสำหรับเต้นบัลเล่ต์, เกล้ามวยผม, ไม่อนุญาตเครื่องประดับ

นาฏศิลป์ร่วมสมัย

นาฏศิลป์ร่วมสมัย


 • ชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 12-18ปี: มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
 • สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ

การเต้นร่วมสมัยเป็นการเต้นที่มุ่งเน้นไปที่การแสดงออกของตัวตน ออกมาเป็นท่าทางด้วยวิธีใหม่ๆแบบสร้างสรรค์ ที่ไม่ยึดติดกับแบบแผนเดิมๆ การผสมผสานท่วงท่าลีลา การเต้นรำเป็นวิธีที่ดีสำหรับบุตรหลานของท่านในการสร้างความกระฉับกระเฉง รวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสมาธิให้กับเด็กๆ ชั้นเรียนสำหรับเด็ก มุ่งเน้นการฝึกความสมดุลของร่างกายและทักษะการเคลื่อนไหว แนวเพลงที่หลากหลายในชั้นเรียนจะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับเด็กได้ดียิ่งขึ้น ชั้นเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาคการเรียน ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนมิถุนายน โดยจะมีการแสดงผลงานนักเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการเรียนสุดท้าย คุณครูโยนาปรารถนาที่จะแบ่งปันประสบการณ์อันน่าหลงใหลนี้กับนักเรียนของเธอในชั้นเรียน รวมถึงบนเวทีอีกด้วย
 • ภาคการเรียนที่ 1 (กันยายน - ธันวาคม) ภาคเรียนนี้เน้นการสอนเทคนิกและศัพท์สำคัญในการเต้น รวมถึงการขั้นตอนการฝึกฝนที่เป็นประโยชน์สำหรับปรับใช้ในการแสดงที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของภาคเรียนถัดไป
 • ภาคการเรียนที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน) การเรียนในเทอมนี้จะเน้นการฝึกซ้อมเพื่อใช้ในการแสดงช่วงต้นเดือนมิถุนายน การเตรียมพร้อมร่างกาย การเรียนรู้ท่าเต้น รวมทั้งการฝึกซ้อมการแสดง
ตารางเวลาในการซ้อมรวมทุกกลุ่มสำหรับการแสดง จะถูกนับเป็นหนึ่งชั่วโมงของการเรียน การซ้อมและการเรียนชดเชย อาจอยู่นอกเหนือเวลาการเรียนปกติ นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับชุดการแสดง ราคา 800 บาท ถึง 1,200 บาท โดยไม่มีการคืนเงินสำหรับชุดการแสดง นักเรียนใหม่ทุกคนจะต้องสอบวัดระดับเพื่อเข้าชั้นเรียน (300 บาท) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน นักเรียนที่ไม่ได้ทำการสอบวัดระดับจะถูกจัดให้อยู่ในระดับพื้นฐาน ระดับของหลักสูตรที่นักเรียนได้เรียนจะขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ผู้สอน : Yoona Crals อาจารย์ผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก RAD และ ADA ผู้มีประสบการณ์ในการสอนมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และเป็นอดีตนักเต้นอาชีพ
การแต่งกายในชั้นเรียน: กางเกงสำหรับเต้นแจ๊สสีดำ (ขาสั้นหรือแนบเนื้อ),เสื้อไม่มีแขนและปก หรือชุดแนบเนื้อ, รองเท้าสีดำสำหรับเต้นแจ๊ส (ไม่มีเชือก),ทรงผมไม่ปกปิดใบหน้าและลำคอ, ไม่อนุญาตเครื่องประดับ

บัลเล่ต์

บัลเล่ต์


 • ระดับ 1 : ชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 7ปีขึ้นไป: มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
 • ระดับ 2: ชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 9ปีขึ้นไป: มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
 • สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษ

ท่วงท่าที่สง่างามและมีเสน่ห์ของการเต้นบัลเล่ต์ ทำให้บัลเล่ต์เป็นศาสตร์ที่ต้องการความมีระเบียบวินัยสูง นำมาซึ่งพละกำลัง ความเชื่อมั่น และการซาบซึ้งในบทเพลง นักเรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐานของบัลเล่ต์คลาสสิก ผ่านท่าทางที่ช่วยพัฒนาความยืดหยุ่น ความสมดุลและการวางท่าทางของร่างกาย ชั้นเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาคการเรียน ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนมิถุนายน โดยจะมีการแสดงผลงานนักเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการเรียนสุดท้าย คุณครูโยนาปรารถนาที่จะแบ่งปันประสบการณ์อันน่าหลงใหลนี้กับนักเรียนของเธอในชั้นเรียน รวมถึงบนเวทีอีกด้วย
 • ภาคการเรียนที่ 1(กันยายน - ธันวาคม) ภาคเรียนนี้เน้นการสอนเทคนิกและศัพท์สำคัญในการเต้น รวมถึงการขั้นตอนการฝึกฝนที่เป็นประโยชน์สำหรับปรับใช้ในการแสดงที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของภาคเรียนถัดไป
 • ภาคการเรียนที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน) การเรียนในเทอมนี้จะเน้นการฝึกซ้อมเพื่อใช้ในการแสดงช่วงต้นเดือนมิถุนายน การเตรียมพร้อมร่างกาย การเรียนรู้ท่าเต้น รวมทั้งการฝึกซ้อมการแสดง
ตารางเวลาในการซ้อมรวมทุกกลุ่มสำหรับการแสดง จะถูกนับเป็นหนึ่งชั่วโมงของการเรียน การซ้อมและการเรียนชดเชย อาจอยู่นอกเหนือเวลาการเรียนปกติ นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับชุดการแสดงราคา 800 บาท ถึง 1,200 บาท โดยไม่มีการคืนเงินสำหรับชุดการแสดง นักเรียนใหม่ทุกคนจะต้องสอบวัดระดับเพื่อเข้าชั้นเรียน (300 บาท) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน นักเรียนที่ไม่ได้ทำการสอบวัดระดับจะถูกจัดให้อยู่ในระดับพื้นฐาน ระดับของหลักสูตรที่นักเรียนได้เรียนจะขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ผู้สอน : Yoona Crals อาจารย์ผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก RAD และ ADA ผู้มีประสบการณ์ในการสอนมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และเป็นอดีตนักเต้นอาชีพ
การแต่งกายในชั้นเรียน : ชุดบัลเล่ต์แนบเนื้อ (ไม่อนุญาตกระโปรงสั้น), รองเท้าสีชมพูสำหรับเต้นบัลเล่ต์, เกล้ามวยผม, ไม่อนุญาตเครื่องประดับ

แจ๊สแดนซ์

แจ๊สแดนซ์


 • ระดับ 1 : ชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 51/2ปี– 8 ปี: ชั้นเรียนสำหรับผู้เริ่มเรียน(วันพุธ, 15:30 - 16:30 น.) / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 8 คน
 • ระดับ 2 : ชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 7ปีขึ้นไป: มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (วันพุธ, 16:30 - 17:30 น.) / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
 • ระดับ 3: ชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 9ปีขึ้นไป: มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี (วันพุธ, 17:30 - 18:30 น.) / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
 • ระดับ 4: ชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 12– 18 ปี: มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี (วันเสาร์, 11:00 - 12:30 น.) / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
 • สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษ

การเต้นแจ๊สเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและความบันเทิง ปัจจุบันนี้การเต้นแจ๊สได้ถูกนำมาผสมผสานกับการเต้นประเภทอื่นๆ ตั้งแต่ละครเพลงจนถึงสตรีทแด๊นซ์ ทำให้การเต้นนั้น มีจังหวะมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานของแจ๊สแดนซ์ การอบอุ่นร่างกาย การเคลื่อนที่ โยกย้ายร่างกายรอบๆห้องเรียน เนื้อหามุ่งเน้นที่รูปแบบ จังหวะ และการสร้างความเชื่อมั่นของนักเรียน ชั้นเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาคการเรียน ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนมิถุนายน โดยจะมีการแสดงผลงานนักเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการเรียนสุดท้าย คุณครูโยนาปรารถนาที่จะแบ่งปันประสบการณ์อันน่าหลงใหลนี้กับนักเรียนของเธอในชั้นเรียน รวมถึงบนเวทีอีกด้วย
 • ภาคการเรียนที่ 1(กันยายน - ธันวาคม) ภาคเรียนนี้เน้นการสอนเทคนิกและศัพท์สำคัญในการเต้น รวมถึงการขั้นตอนการฝึกฝนที่เป็นประโยชน์สำหรับปรับใช้ในการแสดงที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของภาคเรียนถัดไป
 • ภาคการเรียนที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน) การเรียนในเทอมนี้จะเน้นการฝึกซ้อมเพื่อใช้ในการแสดงช่วงต้นเดือนมิถุนายน การเตรียมพร้อมร่างกาย การเรียนรู้ท่าเต้น รวมทั้งการฝึกซ้อมการแสดง
ตารางเวลาในการซ้อมรวมทุกกลุ่มสำหรับการแสดง จะถูกนับเป็นหนึ่งชั่วโมงของการเรียน การซ้อมและการเรียนชดเชย อาจอยู่นอกเหนือเวลาการเรียนปกติ นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับชุดการแสดง ราคา 800-1,200 บาท โดยไม่มีการคืนเงินสำหรับชุดการแสดง นักเรียนใหม่ทุกคนจะต้องสอบวัดระดับเพื่อเข้าชั้นเรียน (300 บาท) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน นักเรียนที่ไม่ได้ทำการสอบวัดระดับจะถูกจัดให้อยู่ในระดับพื้นฐาน ระดับของหลักสูตรที่นักเรียนได้เรียนจะขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ผู้สอน : Yoona Crals อาจารย์ผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก RAD และ ADA ผู้มีประสบการณ์ในการสอนมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และเป็นอดีตนักเต้นอาชีพ
การแต่งกายในชั้นเรียน : กางเกงสำหรับเต้นแจ๊ส (ขาสั้นหรือแนบเนื้อ), เสื้อไม่มีแขนและปก หรือชุดแนบเนื้อ, ไม่อนุญาตเครื่องประดับ

ชั้นเรียนเดี่ยว

เหมาะสำหรับผู้สนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่


 • ศูนย์ศิลปะจะยืนยันตารางเรียนอีกครั้ง
 • สำหรับ Private Group : กรุณาสอบถามข้อมูล
 • สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษ

ผู้สอน : Yoona Crals อาจารย์ผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก RAD และ ADA ผู้มีประสบการณ์ในการสอนมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และเป็นอดีตนักเต้นอาชีพ

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม