ประกาศนียบัตรทางภาษาฝรั่งเศส DELF และ DALF

ประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ

ประกาศนียบัตร DELF และ DALF ออกให้โดยกระทรวงการศึกษาแห่งชาติของฝรั่งเศสเพื่อรับรองทักษะทางภาษาฝรั่งเศสให้แก่ชาวต่างชาติและชาวฝรั่งเศสที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการและยังไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปริญญาบัตรระดับอุดมศึกษาที่ออกให้โดยราชการฝรั่งเศส ประกาศนียบัตรดังกล่าวแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตามทักษะการเรียนรู้ภาษา CECR ที่กำหนดโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการวัดความรู้สำหรับภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส... ในแต่ละระดับจะมีการประเมิน จาก 4 ทักษะทางภาษา:
 • ทักษะการฟัง
 • ทักษะการพูด
 • ทักษะการอ่าน
 • ทักษะการเขียน

ประกาศนียบัตรต่างๆ

DELF Prim (A1 และ A2)

 • สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา (8-12 ปี)
 • การทดสอบให้หัวข้อที่เหมาะสมกับอายุและความสนใจของเด็กๆ สิ่งที่เป็นสถานการณ์การเรียนรู้ของเขา ตระหนักถึงการใช้ภาษาฝรั่งเศส การเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการศึกษาหรือการสอน

DELF Junior (A1, A2, B1 และ B2)

 • สำหรับวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา
 • การทดสอบให้หัวข้อที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของวัยรุ่น

DELF/DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2) สำหรับบุคคลทั่วไป

 • ประกาศนียบัตรระดับ DELF B2 และ DALF ครอบคลุมเนื้อหาการสอบทุกทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศฝรั่งเศส

DELF Pro (A1, A2, B1 และ B2)

 • ทางเลือกของการทำงาน สำหรับบุคคลที่มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเข้าสู่หรือความก้าวหน้าทางด้านสาขาอาชีพ เพื่อโอกาสในการทำงาน การเลื่อนตำแหน่งในบริษัทที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
 • ประกาศนียบัตร DELF Pro ประเมินจากทักษะความรู้ความเข้าใจทุกสถานการณ์ทางธุระกิจทั่วไป มีเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนียบัตรในแต่ละระดับ สามารถหาได้จากเว็บไซต์ CIEP (centre international d'études pédagogiques)

ทำไมต้องสอบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ภาษาฝรั่งเศส DELF และ DALF

เหตุผล 6 ประการที่ควรสอบประกาศนียบัตร DELF / DALF

 • ประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ เป็นที่ยอมรับอย่างสากลทั่วโลก
 • ประกาศนียบัตรไม่มีกำหนดวันหมดอายุ
 • เป็นหลักฐานรับรองทักษะทางภาษาฝรั่งเศสของคุณ
 • เป็นหลักฐานเพื่อใช้เสริมคุณวุฒิทางภาษาฝรั่งเศสทั้งเพื่อตัวคุณเอง วิชาการ มหาวิทยาลัยหรือในหน้าที่การงาน
 • จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าทดสอบภาษาฝรั่งเศสก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส
 • เป็นการเพิ่มคุณวุฒิทางภาษาสำหรับผู้ที่จะสอบเข้าในมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนเช่น ประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา

การเตรียมตัวสอบ DELF และ DALF

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯเป็นศูนย์สำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ DELF-DALF

หลักสูตรต่างๆ จะช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนการทดสอบวัดความรู้ของประกาศนียบัตรและใบรับรองประเภทต่างๆ เนื้อหาในหลักสูตรมีทั้งกิจกรรมและแบบฝึกหัดที่ประยุกต์ใช้ได้กับการสอบทุกประเภทนอกจากนี้คุณจะได้ทดลองทำแนวข้อสอบเพื่อให้คุ้นเคยกับการสอบจริง หลักสูตรเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรระดับ B1 ขึ้นไป

หลักสูตรเตรียมความพร้อม DELF สำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

 • A1 และ A2 วันอังคาร หรือ วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 20.30 น.
 • 20 ชั่วโมงต่อเทอม หรือ สัปดาห์ละ 2.30 ชั่วโมง
 • ราคา 4 200 บาท

หลักสูตรเตรียมความพร้อม DELF B1 และ B2 สำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

 • วันอังคาร หรือ วันพฤหัสบดี 18.00-20.30 น.
 • 20 ชั่วโมงต่อเทอม หรือ สัปดาห์ละ 2.30 ชั่วโมง
 • ราคา 5 500 บาท

หลักสูตรเตรียมความพร้อม DALF C1 และ C2

 • จัดสอนตามความต้องการของนักเรียน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ใบสมัคร & ดูผลการสอบ

ประกาศนียบัตร DELF / DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2) สำหรับบุคคลทั่วไป

วันที่สอบ: วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 (สอบเขียน และ พูด) เปิดลงทะเบียน: ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2560 ดูผลการสอบ: กดที่นี่
วันที่สอบ: วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 (สอบเขียน และ พูด) เปิดลงทะเบียน: ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึง วันที่ 29 เมษายน 2560 ดูผลการสอบ:กดที่นี่
วันที่สอบ: วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 (สอบเขียน และ พูด) เปิดลงทะเบียน: ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ดูผลการสอบ: กดที่นี่
ค่าลงทะเบียน
 • 2,000 บาท (ประกาศนียบัตร DELF A1 และ A2)
 • 2,600 บาท (ประกาศนียบัตร DELF B1)
 • 2,800 บาท (ประกาศนียบัตร DELF B2)
 • 4,200 บาท (ประกาศนียบัตร DALF C1)
 • 4,500 บาท (ประกาศนียบัตร DALF C2)

ประกาศนียบัตร DELF / DALF DELF Junior (A1, A2, B1 และ B2)

สำหรับวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

วันที่สอบ: วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน (สอบเขียน และ พูด) เปิดลงทะเบียน: ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึง วันที่ 29 เมษายน 2560 ดูผลการสอบ:กดที่นี่
วันที่สอบ: วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 (สอบเขียน และ พูด) เปิดลงทะเบียน: ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ดูผลการสอบ: กดที่นี่
ค่าลงทะเบียน
 • 2,000 บาท (ประกาศนียบัตร DELF A1 และ A2)
 • 2,600 บาท (ประกาศนียบัตร DELF B1)
 • 2,800 บาท (ประกาศนียบัตร DELF B2)

ประกาศนียบัตร DELF PRIM (A1.1, A1 และ A2)

สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา อายุ 8-12 ปี

วันที่สอบ: วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 (สอบเขียน และ พูด) เปิดลงทะเบียน: วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2560 ดูผลการสอบ:กดที่นี่
ค่าลงทะเบียน
 • 2,000 บาท (ประกาศนียบัตร DELF A1.1, A1 และ A2)

ประกาศนียบัตร DELF / DALF PRO (A1, A2, B1 และ B2)

สำหรับบุคคลที่มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเข้าสู่หรือความก้าวหน้าทางด้านสาขาอาชีพ

วันที่สอบ: วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 (สอบเขียน และ พูด) เปิดลงทะเบียน: ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ดูผลการสอบ: กดที่นี่
ค่าลงทะเบียน
 • 2,000 บาท (ประกาศนียบัตร DELF A1 และ A2)
 • 2,600 บาท (ประกาศนียบัตร DELF B1)
 • 2,800 บาท (ประกาศนียบัตร DELF B2)

ประกาศนียบัตร DELF SCOLAIRE (A1, A2)

สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทยเท่านั้น (ข้อควรระวัง : อาจารย์ผู้สอนของโรงเรียนเท่านั้นมีสิทธิ์สมัครสอบให้นักเรียน)

วันที่สอบ: วันอาทิตย์ 21 มกราคม 2561 (สอบเขียนและสอบพูด) เปิดลงทะเบียน: ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 แบบฟอร์มลงทะเบียน: กดที่นี่ รูปแบบไฟล์ของเอกเซลที่สนับสนุนในเวอร์ชั่น 2003-2016 ชำระเงิน: กดที่นี่ การช่วยเหลือออนไลน์: กดที่นี่
ค่าลงทะเบียน
 • 600 บาท (ประกาศนียบัตร DELF A1 และ A2)