ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส

ประกาศนียบัตร DELF และ DALF ออกให้โดยกระทรวงการศึกษาแห่งชาติของฝรั่งเศสเพื่อรับรองทักษะทางภาษาฝรั่งเศสให้แก่ชาวต่างชาติและชาวฝรั่งเศสที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการและยังไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปริญญาบัตรระดับอุดมศึกษาที่ออกให้โดยราชการฝรั่งเศส

ประกาศนียบัตรดังกล่าวแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตามทักษะการเรียนรู้ภาษา CECR ที่กำหนดโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการวัดความรู้สำหรับภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส...

ในแต่ละระดับจะมีการประเมินจาก 4 ทักษะทางภาษาคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ประกาศนียบัตรทางภาษาฝรั่งเศสสำหรับทุกคน

DELF Prim (A1, A2) สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา
การทดสอบให้หัวข้อที่เหมาะสมกับอายุและความสนใจของเด็กๆ สิ่งที่เป็นสถานการณ์การเรียนรู้ของเขา ตระหนักถึงการใช้ภาษาฝรั่งเศส การเริ่มต้นการเรียนรู้ ภาษาที่ใช้ในการศึกษาหรือการสอน

DELF Junior (A1, A2, B1, B2) สำหรับวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา
การทดสอบให้หัวข้อที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของวัยรุ่น

DELF/DALF Tous publics (A1, A2, B1, B2, C1 et C2) แบบบุคคลทั่วไป
ประกาศนียบัตรระดับ DELF B2 และ DALF ครอบคลุมเนื้อหาการสอบทุกทักษะ ภาษาฝรั่งเศสเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศฝรั่งเศส
ประกาศนียบัตรระดับสูง ครอบคลุมเนื้อหาการสอบทุกทักษะทางภาษาฝรั่งเศสนำไปสู่การศึกษาภาษาฝรั่งเศสในขั้นสูงขึ้น

DELF Pro (A1, A2, B1, B2), option professionnelle สำหรับบุคคลที่มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเข้าสู่หรือความก้าวหน้าทางด้านสาขาอาชีพ
ประกาศนียบัตร DELF Pro ประเมินจากทักษะความรู้ความเข้าใจทุกสถานการณ์ทางธุระกิจทั่วไป มีเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนียบัตรในแต่ละระดับ สามารถหาได้จากเว็บไซต์ CIEP (centre international d'études pédagogiques)

เหตุผล 6 ประการที่ควรสอบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ภาษาฝรั่งเศส DELF / DALF

  • ประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ เป็นที่ยอมรับอย่างสากลทั่วโลก
  • ประกาศนียบัตรไม่มีกำหนดวันหมดอายุ
  • เป็นหลักฐานรับรองทักษะทางภาษาฝรั่งเศสของคุณ
  • เป็นหลักฐานเพื่อใช้เสริมคุณวุฒิทางภาษาฝรั่งเศสทั้งเพื่อตัวคุณเอง วิชาการ มหาวิทยาลัยหรือในหน้าที่การงาน
  • จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าทดสอบภาษาฝรั่งเศสก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส
  • เป็นการเพิ่มคุณวุฒิทางภาษาสำหรับผู้ที่จะสอบเข้าในมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนเช่น ประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริก

เพื่อทำการนัดหมายโปรดติดต่อ

เวลาทำการของแผนกรับสมัคร

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 19.30 น.
  • วันเสาร์ เวลา 7.30 - 17.30 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 8.30 - 12.30 น.

 

Options

  • RSS Feed

ติดต่อเช่าสถานที่

ลงโฆษณากับเรา

ข่าวสารสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ