REMERCIEMENTS-Jacky-Deromediการขอบคุณจาก ฯพณฯ แจ๊กกี้ เดอโรเมอดิ วุฒิสมาชิกผู้ดูแลคนฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกประเทศฝรั่งเศสในโอกาสที่ได้มา เยี่ยมชมสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2014.