การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฝรั่งเศส (องค์กรไม่แสวงหากำไร) และพิธีเปิดศูนย์รวมสมาคมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 โดยมีนายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
นายอริยะ พนมยงค์ นายกสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และนาย Hervé Deguine ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และความสัมพันธ์กับองค์กรเอกชนจากบริษัทมิชลินประเทศไทย

ให้เกียรติร่วมงาน

ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัทมิชลิน ศูนย์รวมสมาคมแห่งใหม่นี้ จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อรวมองค์กรต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือผู้ที่ชื่นชอบภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยไว้ในที่เดียว ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ศูนย์แห่งนี้จะมีจำนวนภาคีทั้งสิ้น 7 องค์กร ดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การต้อนรับผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย การกุศล เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านอาหาร ด้านผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในช่วงทดลองจนถึงเดือนกันยายน 2566 จากนั้นจะเปิดให้สมาคมอื่น ๆ ได้เข้าร่วมโดยเงื่อนไขการเข้าร่วมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2566

สมาคมการกุศลฝรั่งเศสในประเทศไทย (Association française pour la bienfaisance en Thaïlande) (AFBT)

สมาคมการกุศลฝรั่งเศสในประเทศไทยให้กำลังใจและความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ชาวฝรั่งเศสในประเทศไทย โดยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการกุศลที่ช่วยเหลือชาวฝรั่งเศสที่ประสบความยากลำบากทั่วโลก

สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส (Association des Anciens Étudiants en France) (AAEF)

สมาคมก่อตั้งขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสายสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนระหว่างอดีตนักเรียนไทยที่เคยศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ส่งเสริมวัฒนธรรมฝรั่งเศสในประเทศไทย และสนับสนุนสมาชิกทั้งด้านพัฒนาตนเองและด้านอาชีพ

สมาคมเชฟ ดิซิฟ เอสโคฟิเอร์ (Association des disciples d’Escoffier)

เป้าหมายของสมาคมเชฟ ดิซิฟ เอสโคฟิเอร์ คือ การถ่ายทอดจิตวิญญาณการเป็นพ่อครัวแบบ ฌอร์ฌ โอกุสต์ แอ็สกอฟีเย ให้แก่พ่อครัวและนักชิมรุ่นใหม่ รวมไปถึงการส่งเสริมความเคารพต่อวัฒนธรรมด้านอาหาร การค้นคว้าเพื่อพัฒนาและการถ่ายทอดความรู้ด้านการทำอาหาร

Bangkok Accueil

พันธกิจของ Bangkok Accueil คือการต้อนรับชาวฝรั่งเศสและชุมชนผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในกรุงเทพฯ และช่วยเหลือด้านการปรับตัวผ่านกิจกรรมต่างๆ นำโดยอาสาสมัคร สมาคมช่วยให้ผู้มาใหม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้

Zéro Déchet

สมาคมส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการใช้ทรัพยากรน้อยลง Zéro Déchet Thaïland นำเสนอการแลกเปลี่ยนทางความคิด ให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ส่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน   สมาคมฯ ยังจัดกิจกรรมเวิร์กชอปสร้างจิตสำนึก ลดการสร้างขยะ หรือ “Zero waste”สำหรับทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ๆ ในโรงเรียนอีกด้วย

La French Tech Bangkok

La French Tech Bangkok เป็นสมาคมท้องถิ่นของอาสาสมัครที่ประสานระหว่างผู้ประกอบการฝรั่งเศสและไทยในด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนความรู้

Club VIE Thaïlande

สโมสรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนานาชาติ (VIE) ผ่านกิจกรรมพบปะสังสรรค์ยามเย็น กิจกรรมด้านมนุษยธรรม หรือการจัดทริปวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เพื่อให้รู้จักกับประเทศไทยมากขึ้น

Aboout Michelin

มิชลิน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางรถยนต์ มุ่งมั่นส่งเสริมการสัญจรของลูกค้าอย่างยั่งยืน ออกแบบและจัดจำหน่ายยางที่เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด ตลอดจนให้บริการและโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทางดิจิทัล การจัดทำคู่มือและแผนที่สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร รวมถึงการพัฒนาวัสดุทางเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการสัญจร  กลุ่มมิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มง-แฟร็อง ประเทศฝรั่งเศส และมีสำนักงานสาขาอยู่ใน 175 ประเทศโดยมีพนักงาน 132,200 คนทั่วโลก และมีโรงงานผลิตยาง 67 แห่ง ซึ่งผลิตยางรวมกันได้สูงถึง 167 ล้านเส้นในปี 2565  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (www.michelin.com).

See the photos on Facebook :