corona banner

ถึง นักเรียนและผู้มาเยี่ยมเยียน สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ, 

เมื่อท่านมาที่สมาคมฝรั่งเศสเพื่อเข้าเรียนหรือร่วมงานวัฒนธรรมรวมถึงกิจกรรมอื่นๆขอความกรุณาใช้ประตูทางเข้าหลักเพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจอุณหภูมิ
 
สมาคมฝรั่งเศสใส่ใจกับการรับมือสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 (โคโรน่าไวรัส) จึงได้มีการจัดเตรียมเจลล้างมือวางไว้ที่ชั้นต่างๆ และในห้องเรียน รวมไปถึงห้องสมุด แผนกต้อนรับ และหน้าออดิทอเรียม นอกจากนี้ทีมแม่บ้านของเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบบพิเศษและได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดบริเวณลูกบิดประตู ห้องน้ำ และพื้นที่ต่างๆ เป็นประจำ

ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือ