Fete-de-la-francophonieพวกเรามากกว่า 4,400 คน เพลิดเพลินกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกีฬาในงานประเพณีวันประชาคมโลกภาษา ฝรั่งเศส ซึ่งจัดขึ้นที่สมาคมฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2014 เชิญชมข่าววันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศสในช่องเนชั่น