retouche 4ภายใต้กรอบงานวันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศสประจำปี 2016

ความคิดเห็นที่เป็นความรู้สึกล้วนๆ ! โลร็องต์ บรูเน็ตติและมาริโอ้ ปาชิโอลิปลุกความเป็นเด็กที่หลับใหลในตัวเราให้ตื่นขึ้นมา

จริง อยู่ที่เวลาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง ! แต่ทว่า ถ้อยคำของโลร็องต์ บรูเน็ตติที่มาริโอ้ ปาชิโอลินำมาใส่ลงในท่วงทำนองดนตรีอย่างละเมียดละไมนั้นชวนให้เราหวนนึกถึง ช่วงเวลาแห่งความซุกซนของวัยเด็กที่หลับใหลอยู่ในตัวเรา และได้นำช่วงเวลาที่เริ่มมีการสื่อสาร ซึ่งเราสามารถรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกอันซ่อนเร้นลับและน่าพิศวงกลับคืนมา เป็นคอนเสิร์ตที่ทั้งฟังสบายและกินใจซึ่งเกิดจากฝีมือของ ชาวประมงผู้มีฝัน ซึ่งหาญกล้าเหล่านี้.คำร้องและขับร้อง โดย โลร็องต์ บรูเน็ตติ
ประพันธ์ดนตรีและบรรเลงเปียโน โดย มาริโอ้ ปาชิโอลิ
กำกับการแสดง โดย ปาสกาล อาร์ไบย์