📢 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่าง ที่นั่งจึงมีจำนวนจำกัด เราขอแนะนำให้ท่านจองที่นั่งล่วงหน้าแบบออนไลน์ 📢

ดาวน์โหลดโปรแกรมฉายประจำเดือน

ดาวน์โหลดโปรแกรมฉายประจำเดือน