เนื่องจากเราได้จำกัดที่นั่งภายในโรงภาพยนตร์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่าง เราจึงขอแนะนำให้ท่านจองที่นั่งล่วงหน้าแบบออนไลน์

ดาวน์โหลดโปรแกรมฉายประจำเดือน

ดาวน์โหลดโปรแกรมฉายประจำเดือน