bangkok@afthailande.org
โทร. 02 670 42 00

วันจันทร์ 8.00-18.00 น.
วันอังคาร – วันศุกร์ 8.00-19.00 น.
วันเสาร์ 8.00-18.00 น.
วันอาทิตย์ 8.30-12.30 น.

info.bangkok@afthailande.org
โทร. 02 670 42 15
เพิ่มเพื่อน

วันจันทร์ 8.00-18.00 น.
วันอังคาร – วันศุกร์ 8.00-19.00 น.
วันเสาร์ 8.00-18.00 น.
วันอาทิตย์ 8.30-12.30 น.

ชั้น G

arts@afthailande.org
โทร. 02 670 42 31

วันอังคาร – วันศุกร์ 9.00-18.00 น.
วันเสาร์ 9.00-18.00 น.

ปิดทำการระหว่างเวลา 13.00 - 14.00 น. ทุกวัน

ชั้น 3 ห้อง 304

culture@afthailande.org
โทร. 02 670 42 33

วันจันทร์ – วันศุกร์ 10.00-19.00 น.
ปิดทำการระหว่างเวลา 13.00 - 14.00 น. ทุกวัน

mediatheque@afthailande.org
โทร. 02 670 42 40

วันอังคาร – วันศุกร์ 10.00-19.00 น.
วันเสาร์ 9.30-17.00 น.
วันอาทิตย์ 10.00-13.00 น.

ชั้น 2

หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส:
info.bangkok@afthailande.org
โทร. 02 670 42 15

วันจันทร์ 8.00-18.00 น.
วันอังคาร - วันศุกร์ 8.00-19.00 น.
วันเสาร์ 8.00-18.00 น.
วันอาทิตย์ 8.30-12.30 น.

ชั้น G

กิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็ก:
mediatheque@afthailande.org
โทร. 02 670 42 40

วันอังคาร – วันศุกร์ 10.00-19.00 น.
วันเสาร์ 9.30-17.00 น.
วันอาทิตย์ 10.00-13.00 น.

ชั้น 2

ชั้นเรียนและเวิร์คช็อปศิลปะสำหรับเด็ก:
arts@afthailande.org
โทร. 02 670 42 31

วันอังคาร – วันศุกร์ 9.00-18.00 น.
วันเสาร์ 9.00-17.30 น.

ปิดทำการระหว่างเวลา 13.00 - 14.00 น. ทุกวัน

ชั้น 3 ห้อง 304

traduction@afthailande.org
โทร. 02 670 42 05

วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.00-12.00 / 13.00-17.00
ส่งเอกสารก่อนเวลา 16.30 น. และ มารับเอกสารได้ถึงเวลา 17.00 น.

ชั้น 3 ห้อง 305

หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสสำหรับองค์กร:
corporate@afthailande.org
โทร. 02 670 42 12

ฝ่ายพันธมิตรสมาชิก:
ads@afthailande.org
โทร. 02 670 42 15

ฝ่ายสโมสรพันธมิตรและโฆษณา:
partners@afthailande.org
โทร. 02 670 42 32

ฝ่ายเช่าสถานที่:
rental@afthailande.org
โทร. 02 670 42 31

ข้อมูลเพิ่มเติม

กดที่นี่เพื่อดูแผนที่

บริการรถตุ๊กตุ๊กรับส่งระหว่างถนนวิทยุและสมาคมฝรั่งเศส 8.30-20.30 น.
จอดรถฟรี