ที่สมาคมฝรั่งเศสแห่งใหม่นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสในห้องเรียนที่กว้างขวาง ทีมฝ่ายการศึกษาและอาจารย์พร้อมแนะนำและให้ความรู้แก่นักเรียน

ชั้นเรียนภาษาขนาดใหญ่อยู่บนชั้น 3, 4 และ 5 เปิดออกมาสู่พื้นที่กลางเพื่อให้นักเรียนใช้ผ่อนคลายก่อนและหลังเข้าขั้นเรียน บันไดขนาดใหญ่ทอดตัวขึ้นมาจากชั้นล่างสามารถใช้เป็นที่อ่านหนังสือและพักผ่อนหย่อนใจ บันไดส่วนที่มีลักษณะคล้ายอัฒจันทร์ใช้นั่งพักสบายๆ ด้วยเบาะรองนั่งนุ่มๆ

ห้องเรียนสำหรับเด็กเล็กถูกออกแบบขึ้นใหม่ ยิ่งไปกว่านั้นเราได้เตรียมห้องสำหรับเด็กๆ เพื่อใช้วิ่งเล่นและเคลื่อนไหวร่างกาย เพราะเราปรารถนาให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับความต้องการของพวกเขา

สมาคมฝรั่งเศสแห่งใหม่จึงเป็นพื้นที่ในอุดมคติสำหรับการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาไทย แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะแก่การเรียนรู้และเป็นมิตร!

ชั้นเรียนถัดไปจะเริ่มวันที่ 27 กรกฎาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  info.bangkok@afthailande.org