fr31ตั้งแต่ วันที่ 9 ภึงวันที่ 23 มิถุนายน สมาคมฝรั่เศสจัดแสดงงานภาพถ่ายของ ทิมโมธีซีโรตา เกียวกับ ชายแดนไทย-พม่า กับ 10 ปีแห่งการสร้างสรรค์ผลงาน ประกอบด้วยภาพถ่ายเกี่ยวกับนักโทษทางการเมือง ทุ่นระเบิด การลักลอบค้าช้างเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ภาพถ่ายที่นำเสนอเกี่ยวกับสิทธิของผู้ลี้ภัยและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับพวก เขาในอนาคต ภาพถ่ายเกี่ยวกับ สุขอนามัยของแม่และเด็ก โดยเผยให้เห็นถึงการโน้มน้าวชาวเขาให้หันมาดูแลสุขอนามัยและละเลิกการใช้ วิธีการดั้งเดิมอย่างการใช้กระบอกไม้ไผ่กระตุ้นการคลอดบุตร รวมถึงภาพถ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของผู้ลี้ภัยชาวพม่าและเด็กที่ถูกทอดทิ้งใน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Saw  นอกจากนี้ ยังมีภาพข่าวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กและโลกของนักมวยคาดเชือกที่มืดดำ และเต็มไปด้วยกลโกง โดยเป็นภาพข่าวที่ได้รับรางวัลมาแล้วถึง 3 รางวัล แน่นอนทีเดียวที่ชายแดนแห่งนี้มีเรื่องราวมากมายซึ่งดึงดูดความสนใจของสื่อ  แต่สิ่งท้าทายที่สุดอยู่ที่การหาทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้
บางครั้ง การแก้ปัญหาก็ง่ายดายแค่เพียงการสอนทักษะอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการ การบริการเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังรุ่งเรืองในประเทศไทย และองค์กร HCTC ก็ได้จัดฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารและเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมา และนี่คือวิธีการง่ายๆ ที่ถือเป็นโอกาสอันแท้จริงสำหรับเยาวชนในชายแดนไทย-พม่า