L1000125 copyนิทรรศการนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการศิลปินพำนักกับไทลีวูด
ผลงานชิ้นล่าสุดของชรินทร ราชุรัชตพาเราไปรู้จักกับโลกที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงซึ่งครอบงำ ชีวิตของนักเรียนหญิงที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่น โดยเป็นเรื่องราวจากประสบการณ์ส่วนตัวของศิลปินเอง
ชื่อของนิทรรศการก็เกิดจากการผสมคำไทย “ลูกคุณหนู” ซึ่งหมายถึงเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบประคบประหงมเป็นพิเศษ กับแสลงวัยรุ่น BF4L (เพื่อนรักกันตลอดชีวิต)

ผล งานชุด “ลูกคุณหนู” ของชรินทรนั้นบอกเล่าเรื่องราวการอบรมเลี้ยงดูเด็กผู้หญิง ทั้งนี้ ผลงานชุดก่อนๆ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวและการถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไว้ตามลำพัง ขณะที่ผลงาน “ลูกคุณหนู : BF4L” จะตามติดชีวิตของเด็กหญิงที่ก้าวเข้าสู่วัยสาวและบรรทัดฐานทางสังคมที่ไม่ ชัดเจนในโรงเรียน

ชรินทรมักจะนำเสนอผลงานภาพถ่ายในแนวแฟนตาซีเหนือ จริง ในอาณาจักรของศิลปินผู้นี้ การคุกคาม ความรุนแรง และการกลัวสังคมได้แปรสภาพเป็นภาพมายาที่คอยหลอกหลอนตลอดชีวิต

ชรินทร ราชุรัชตคือศิลปินเลือดใหม่ที่เคยเป็นช่างภาพแฟชั่นมาก่อน โดยเคยร่วมโครงการศิลปินพำนักกับไทลีวูดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน ค.ศ. 2015