Bache-Bangkok-Mon-Amour-2016-09-webตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 25 กันยายน สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจัดแสดงของ วีร์ชีนี โบรเกต์ Bangkok mon Amour.

วันพิธีเปิดงาน วีร์ชีนี โบรเกต์ นำเสนอผลงานหนังสือเล่มใหม่ และแจกลายเซ็น.

วีร์ชีนี โบรเกต์ ศิลปินฝรั่งเศสซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองนีซ ออกเดินทางวาดภาพและสำรวจโลก

จาก กรุงนิวยอร์คถึงกรุงโตเกียว จากเมืองแซงต์ หลุยส์ของประเทศเซเนกัลถึงเมืองเซียงไฮ้ วีร์ชีนี โบรเกต์วาดภาพชีวิตจริง ชีวิตของผู้คน ชั่วขณะแห่งชีวิตเหล่านี้บ่งบอกถึงความใคร่รู้ของผู้วาดที่มีต่อสถานที่และ บุคคลอื่น แต่ละภาพซึ่งเป็นภาพวาดบนผืนผ้าใบได้กลายมาเป็นภาพแห่งการผจญภัย !

บันทึก การเดินทางในประเทศไทยและในทวีปเอเชียของศิลปินผู้นี้เกิดจากการรวบรวมภาพ วาดขนาดใหญ่บนผืนผ้าใบโดยใช้เทคนิคผสมผสานและเป็นภาพวาดที่จะนำมาใช้จัด นิทรรศการสุดพิเศษนี้