ผลการสอบวัดระดับภาษา DELF/DALF Tout public, Junior และ Prim ประจำรอบสอบวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ได้ประกาศแล้ว

ผลการสอบ :

เราขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าสอบทุกท่านที่สอบผ่าน ! สำหรับผู้ที่พลาดในครั้งนี้ กลับมาท่องและฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะ เพื่อที่จะพร้อมและสมัครสอบรอบหน้ากับเรา

คอร์สฝรั่งเศส เซสชั่น ที่ 4 ของเรา จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมนี้แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถลงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อฝึกฝนและเรียนฝรั่งเศสเพิ่มเติมกับเรา :

อีเมล : info.bangkok@afthailande.org

โทร : 02 670 4210, 02 670 4211, 02 670 4212