Delf

ผลการสอบวัดระดับภาษา DELF/DALF tout public และ junior ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2562 ได้ประกาศแล้ว

ผลการสอบ :

เราขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าสอบทุกท่านที่สอบผ่าน ! สำหรับผู้ที่พลาดในครั้งนี้ กลับมาท่องและฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะ เพื่อที่จะพร้อมและสมัครสอบรอบหน้ากับเรา

อยากไปไกลกว่านี้ ?

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ได้ทำการจัดคอร์สซัมเมอร์ที่เมืองบอร์โดซ์ ประเทศฝรั่งเศสขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจฝึกภาษาได้ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส และใช้ภาษาได้อย่างเต็มที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อออกเดินทางไปกับเราในเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ ถ้าสนใจอย่ารอช้า รีบสำรองที่นั่งได้กับเรา คลิ้กดูข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อดูรายละเอียดของโปรแกรมของเรา