? ? ขอแสดงความยินดีกับคุณ Aekachai CHUENCHUWITCH และคุณ Natthaphat THAWEEKARN นักเรียนของสมาคมฝรั่งเศสกรุงทพที่ได้รับรางวัลที่ 46 และรางวัลชมเชยตามลำดับ จากการแข่งขัน “Plume d’Or” 2017! ???

Plume d’Or ?️? เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนของสมาคมฝรั่งเศส ซึ่งมีมากกว่า 800 แห่งทั่วโลก การแข่งขันนี้จัดขึ้นโดยสมาคมอนุรักษ์ภาษาฝรั่งเศส ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารฝรั่งเศส และ มาดาม Jacky DEROMEDI วุฒิสมาชิกผู้แทนชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกประเทศ