ขอแสดงความยินดีกับคุณ Kanita Inchuenjai ผู้ได้รับคัดเลือกโดย คุณมานิต ศรีวานิชภูมิ ช่างภาพผู้มีชื่อเสียงของไทย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงชัยในการแข่งขันภาพถ่ายระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสมาคมฝรั่งเศส!

คุณ Kanita Inchuenjai ได้เข้ารอบหนึ่งในยี่สิบนักถ่ายภาพฝีมือเยี่ยมในการแข่งขันครั้งนี้ งานของเธอจะถูกจัดแสดงในนิทรรศการรวมที่กรุงปารีส 

Mon amie
Waiting