ขอแสดงความยินดีกับคุณ Kanita INCHUENJAI ผู้ได้รับคัดเลือกโดยช่างภาพผู้มีชื่อเสียงของไทย คุณ Manit SRIWANICHPOOM เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงชัยในการแข่งขันภาพถ่ายระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสมาคมฝรั่งเศส

คุณ Kanita Inchuenjai ผู้ชนะในการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จะได้เข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขันระดับนานาชาติที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน โดยภาพของช่างภาพผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้ายจากทั่วโลกจะถูกนำไปจัดนิทรรศการร่วมกันที่กรุงปารีส ซึ่งจะมีผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับเชิญไปกรุงปารีสเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์