การเต้นเบื้องต้น

การเต้นเบื้องต้น


 • ชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 ปี ถึง 4 ปี : สำหรับผู้เริ่มเรียน / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 คน
 • สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษ
ชั้นเรียนแนะนำพื้นฐานการเคลื่อนไหวพร้อมเสียงดนตรี เช่น การจัดวางร่างกาย การออกท่าทางตามจังหวะ การใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวประสานกัน การสร้างสมดุลย์ ชั้นเรียนนี้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในเด็กเล็กหลายด้าน ทั้งการทำสมาธิ การสร้างความมั่นใจในตัวเองและการรับฟังผู้อื่นในชั้นเรียน ชั้นเรียนนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 4 ปี และแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (ภาคแรกเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนธันวาคม ภาคที่สองเริ่มกลางเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมิถุนายน) โดยจะมีการแสดงผลงานนักเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการเรียนที่สองในเดือนมิถุนายน
 • ภาคการเรียนที่ 1 (กลางกันยายน - กลางธันวาคม) ภาคเรียนนี้เน้นการสอนเทคนิคและศัพท์สำคัญในการเต้น รวมถึงขั้นตอนการฝึกฝนที่เป็นประโยชน์สำหรับปรับใช้ในการแสดงที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของภาคเรียนถัดไป
 • ภาคการเรียนที่ 2 (กลางมกราคม - กลางมิถุนายน) การเรียนในเทอมนี้จะเน้นการฝึกซ้อมเพื่อใช้ในการแสดงช่วงต้นเดือนมิถุนายน การเตรียมพร้อมร่างกาย การเรียนรู้ท่าเต้น รวมทั้งการฝึกซ้อมการแสดง
ตารางเวลาในการซ้อมรวมทุกกลุ่มสำหรับการแสดง จะถูกนับเป็นหนึ่งชั่วโมงของการเรียน การซ้อมบางโชว์และการเรียนชดเชย อาจอยู่นอกเหนือเวลาการเรียนปกติ นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับชุดการแสดง ราคา 800 บาท ถึง 1,200 บาท โดยไม่มีการคืนเงินสำหรับชุดการแสดง นักเรียนใหม่ที่สนใจจะลงเรียนจะผ่านการวัดระดับก่อน (ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 300 บาท) จุดประสงค์ของการวัดระดับนี้ คือการหาระดับและชั้นเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็ก เด็กที่ไม่ผ่านการวัดระดับจะเข้าคลาสระดับเบื้องต้นทันที ความสามารถและประสบการณ์ของนักเรียนจะเป็นตัวกำหนดว่าเด็กสามารถเข้าเรียนคลาสไหนได้
 • ผู้สอน : 
 • ทิพย์ลมัย พัชราวลัย ได้รับประกาศนียบัตรจาก Universelle Européenne de Danse Paul et Yvonne Goubé กรุงปารีส
 • ศรัณรัตน์ มณีสว่างวงศ์ ได้รับประกาศนียบัตรจาก American Ballet Theatre
 • การแต่งกายในชั้นเรียน : ชุดบัลเล่ต์แนบเนื้อ (ไม่อนุญาตกระโปรงสั้น), รองเท้าสำหรับเต้นบัลเล่ต์, เกล้ามวยผม, ไม่อนุญาตให้สวมเครื่องประดับ
 

บัลเล่ต์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

บัลเล่ต์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่


 • สำหรับอายุ 5 ถึง 7 ปี : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 คน
 • สำหรับอายุ 8 ถึง 11 ปี: ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 คน
 • สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษ
 • สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
 • สอนเป็นภาษาอังกฤษและไทย

ท่วงท่าที่สง่างามและมีเสน่ห์ของการเต้นบัลเล่ต์ ทำให้บัลเล่ต์เป็นศาสตร์ที่ต้องการความมีระเบียบวินัยสูง นำมาซึ่งพละกำลัง ความมั่นใจ และความซาบซึ้งในบทเพลง นักเรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐานของบัลเล่ต์คลาสสิก ผ่านท่าทางที่ช่วยพัฒนาความยืดหยุ่น ความสมดุลและการวางท่าทางของร่างกาย ชั้นเรียนแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (ภาคแรกเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนธันวาคม ภาคที่สองเริ่มกลางเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมิถุนายน) โดยจะมีการแสดงผลงานนักเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการเรียนที่สองในเดือนมิถุนายน
 • ภาคการเรียนที่ 1 (กลางกันยายน - กลางธันวาคม) ภาคเรียนนี้เน้นการสอนเทคนิคและศัพท์สำคัญในการเต้น รวมถึงขั้นตอนการฝึกฝนที่เป็นประโยชน์สำหรับปรับใช้ในการแสดงที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของภาคเรียนถัดไป
 • ภาคการเรียนที่ 2 (กลางมกราคม - กลางมิถุนายน) การเรียนในเทอมนี้จะเน้นการฝึกซ้อมเพื่อใช้ในการแสดงช่วงต้นเดือนมิถุนายน การเตรียมพร้อมร่างกาย การเรียนรู้ท่าเต้น รวมทั้งการฝึกซ้อมการแสดง
ตารางเวลาในการซ้อมรวมทุกกลุ่มสำหรับการแสดง จะถูกนับเป็นหนึ่งชั่วโมงของการเรียน การซ้อมบางโชว์และการเรียนชดเชย อาจอยู่นอกเหนือเวลาการเรียนปกติ นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับชุดการแสดง ราคา 800 บาท ถึง 1,200 บาท โดยไม่มีการคืนเงินสำหรับชุดการแสดง นักเรียนใหม่ที่สนใจจะลงเรียนจะผ่านการวัดระดับก่อน (ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 300 บาท) จุดประสงค์ของการวัดระดับนี้ คือการหาระดับและชั้นเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็ก เด็กที่ไม่ผ่านการวัดระดับจะเข้าคลาสระดับเบื้องต้นทันที ความสามารถและประสบการณ์ของนักเรียนจะเป็นตัวกำหนดว่าเด็กสามารถเข้าเรียนคลาสไหนได้
 • ผู้สอน :
  • ทิพย์ลมัย พัชราวลัย ได้รับประกาศนียบัตรจาก Universelle Européenne de Danse Paul et Yvonne Goubé กรุงปารีส
  • ศรัณรัตน์ มณีสว่างวงศ์ ได้รับประกาศนียบัตรจาก American Ballet Theatre
 • การแต่งกายในชั้นเรียน : ชุดบัลเล่ต์แนบเนื้อ (ไม่อนุญาตกระโปรงสั้น), รองเท้าสำหรับเต้นบัลเล่ต์, เกล้ามวยผม, ไม่อนุญาตให้สวมเครื่องประดับ
 

แจ๊สแดนซ์

แจ๊สแดนซ์สำหรับเด็กเล็ก เด็กโต และผู้ใหญ่


 • ชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 5-7 ปี: ชั้นเรียนสำหรับผู้มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
 • ชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป: มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
 • สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษ

การเต้นแจ๊สเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและความบันเทิง ปัจจุบันนี้การเต้นแจ๊สได้ถูกนำมาผสมผสานกับการเต้นประเภทอื่นๆ ตั้งแต่ละครเพลงจนถึงสตรีทแด๊นซ์ ทำให้การเต้นนั้น มีลวดลายหลากหลายมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานของแจ๊สแดนซ์ การอบอุ่นร่างกาย การเคลื่อนไหวตามจังหวะ และมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน ชั้นเรียนแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (ภาคแรกเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนธันวาคม ภาคที่สองเริ่มกลางเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมิถุนายน) โดยจะมีการแสดงผลงานนักเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการเรียนที่สองในเดือนมิถุนายน
 • ภาคการเรียนที่ 1 (กลางกันยายน - กลางธันวาคม) ภาคเรียนนี้เน้นการสอนเทคนิกและศัพท์สำคัญในการเต้น รวมถึงขั้นตอนการฝึกฝนที่เป็นประโยชน์สำหรับปรับใช้ในการแสดงที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของภาคเรียนถัดไป
 • ภาคการเรียนที่ 2 (กลางมกราคม - กลางมิถุนายน) การเรียนในเทอมนี้จะเน้นการฝึกซ้อมเพื่อใช้ในการแสดงช่วงต้นเดือนมิถุนายน การเตรียมพร้อมร่างกาย การเรียนรู้ท่าเต้น รวมทั้งการฝึกซ้อมการแสดง
ตารางเวลาในการซ้อมรวมทุกกลุ่มสำหรับการแสดง จะถูกนับเป็นหนึ่งชั่วโมงของการเรียน การซ้อมบางโชว์และการเรียนชดเชย อาจอยู่นอกเหนือเวลาการเรียนปกติ นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับชุดการแสดง ราคา 800 บาท ถึง 1,200 บาท โดยไม่มีการคืนเงินสำหรับชุดการแสดง นักเรียนใหม่ที่สนใจจะลงเรียนจะผ่านการวัดระดับก่อน (ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 300 บาท) จุดประสงค์ของการวัดระดับนี้ คือการหาระดับและชั้นเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็ก เด็กที่ไม่ผ่านการวัดระดับจะเข้าคลาสระดับเบื้องต้นทันที ความสามารถและประสบการณ์ของนักเรียนจะเป็นตัวกำหนดว่าเด็กสามารถเข้าเรียนคลาสไหนได้
 • ผู้สอน : 
  • ทิพย์ลมัย พัชราวลัย ได้รับประกาศนียบัตรจาก Universelle Européenne de Danse Paul et Yvonne Goubé กรุงปารีส
 • การแต่งกายในชั้นเรียน : กางเกงสำหรับเต้นแจ๊ส (ขาสั้นหรือแนบเนื้อ), เสื้อไม่มีแขนและปก หรือชุดแนบเนื้อ, ไม่อนุญาตให้สวมเครื่องประดับ

ฮิปฮอป

คลาสเรียนเต้นฮิปฮอป สำหรับเด็กและวัยรุ่น


 • สำหรับ ทุกระดับ
 • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
 • สอนเป็นภาษาอังกฤษ
แนะนำความสนุกสนานผ่านบทเรียนการเต้นฮิปฮอป เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการเคลื่อนไหวตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและจังหวะการเต้นที่เข้าใจง่าย นักเรียนจะได้เรียนรู้การออกแบบท่าเต้นที่จะช่วยพัฒนาสไตล์ของตัวเอง
 • อาจารย์ผู้สอน:Nico Demuz: ได้รับประกาศนียบัตร associate of Arts (Choreography Training) and และนักเต้นมืออาชีพ
   

ชั้นเรียนเดี่ยว

เหมาะสำหรับผู้สนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่


 • ศูนย์ศิลปะจะยืนยันตารางเรียนอีกครั้ง
 • สำหรับ Private Group : กรุณาสอบถามข้อมูลกับฝ่ายกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม
 • สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษ

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม