การเต้นเบื้องต้น

การเต้นเบื้องต้น


 • ชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 4 ปี ถึง 6 ปี : สำหรับผู้เริ่มเรียน / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 คน
 • สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษ
ชั้นเรียนแนะนำพื้นฐานการเคลื่อนไหวพร้อมเสียงดนตรี เช่น การจัดวางร่างกาย การออกท่าทางตามจังหวะ การใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวประสานกัน การสร้างสมดุลย์ ชั้นเรียนนี้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในเด็กเล็กหลายด้าน ทั้งการทำสมาธิ การสร้างความมั่นใจในตัวเองและการรับฟังผู้อื่นในชั้นเรียน ชั้นเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม และเดือนมกราคมถึงมิถุนายน โดยจะมีการแสดงผลงานนักเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการเรียนที่สอง
 • ภาคการเรียนที่ 1 (กันยายน - ธันวาคม) ภาคเรียนนี้เน้นการสอนเทคนิกและศัพท์สำคัญในการเต้น รวมถึงการขั้นตอนการฝึกฝนที่เป็นประโยชน์สำหรับปรับใช้ในการแสดงที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของภาคเรียนถัดไป
 • ภาคการเรียนที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน) การเรียนในเทอมนี้จะเน้นการฝึกซ้อมเพื่อใช้ในการแสดงช่วงต้นเดือนมิถุนายน การเตรียมพร้อมร่างกาย การเรียนรู้ท่าเต้น รวมทั้งการฝึกซ้อมการแสดง
ตารางเวลาในการซ้อมรวมทุกกลุ่มสำหรับการแสดง จะถูกนับเป็นหนึ่งชั่วโมงของการเรียน การซ้อมและการเรียนชดเชย อาจอยู่นอกเหนือเวลาการเรียนปกติ นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับชุดการแสดง ราคา 800 บาท ถึง 1,200 บาท โดยไม่มีการคืนเงินสำหรับชุดการแสดง
 • ผู้สอน : Siriwan Phosrithong ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก Off Jazz International Dance School of Nice
 • การแต่งกายในชั้นเรียน : ชุดบัลเล่ต์แนบเนื้อ (ไม่อนุญาตกระโปรงสั้น), รองเท้าสีชมพูสำหรับเต้นบัลเล่ต์, เกล้ามวยผม, ไม่อนุญาตให้สวมเครื่องประดับ
 

นาฏศิลป์ร่วมสมัย

นาฏศิลป์ร่วมสมัยเบื้องต้น


 • ชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เต้นมาก่อน / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 คน
 • สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ

การเต้นร่วมสมัยเป็นการเต้นที่มุ่งเน้นไปที่การแสดงออกของตัวตน เป็นท่าทางด้วยวิธีแปลกใหม่และสร้างสรรค์ ที่ไม่ยึดติดกับแบบแผนเดิม การผสมผสานท่วงท่าลีลา การเต้นรำเป็นวิธีที่ดีสำหรับบุตรหลานของท่านในการสร้างความกระฉับกระเฉง รวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสมาธิ ชั้นเรียนมุ่งเน้นการฝึกความสมดุลของร่างกายและทักษะการเคลื่อนไหวพร้อมเรียนรู้แนวเพลงที่หลากหลาย ชั้นเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาคการเรียน ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม และเดือนมกราคมถึงมิถุนายน โดยจะมีการแสดงผลงานนักเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการเรียนสุดท้าย
 • ภาคการเรียนที่ 1 (กันยายน - ธันวาคม) ภาคเรียนนี้เน้นการสอนเทคนิกและศัพท์สำคัญในการเต้น รวมถึงการขั้นตอนการฝึกฝนที่เป็นประโยชน์สำหรับปรับใช้ในการแสดงที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของภาคเรียนถัดไป
 • ภาคการเรียนที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน) การเรียนในเทอมนี้จะเน้นการฝึกซ้อมเพื่อใช้ในการแสดงช่วงต้นเดือนมิถุนายน การเตรียมพร้อมร่างกาย การเรียนรู้ท่าเต้น รวมทั้งการฝึกซ้อมการแสดง
ตารางเวลาในการซ้อมรวมทุกกลุ่มสำหรับการแสดง จะถูกนับเป็นหนึ่งชั่วโมงของการเรียน การซ้อมและการเรียนชดเชย อาจอยู่นอกเหนือเวลาการเรียนปกติ นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับชุดการแสดง ราคา 800 บาท ถึง 1,200 บาท โดยไม่มีการคืนเงินสำหรับชุดการแสดง
 • ผู้สอน : Siriwan Phosrithong ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก Off Jazz International Dance School of Nice
 • การแต่งกายในชั้นเรียน: กางเกงสำหรับเต้นแจ๊สสีดำ, เสื้อไม่มีแขนและปก หรือชุดแนบเนื้อ, รองเท้าสีดำสำหรับเต้นแจ๊ส (ไม่มีเชือก),ทรงผมไม่ปกปิดใบหน้าและลำคอ, ไม่อนุญาตให้สวมเครื่องประดับ
 

บัลเล่ต์

บัลเล่ต์


 • ระดับ 1 : ชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป: มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 คน
 • ระดับ 2 : ชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป: มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 คน
 • Body Sculpture Ballet : ชั้นเรียนสำหรับผู้สนใจโดยทั่วไป อายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์บัลเล่ต์มาก่อน / รับจำนวนจำกัดไม่เกิด 10 คน [MORE INFO] - Instructed in English or Thai
 • สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษ

ท่วงท่าที่สง่างามและมีเสน่ห์ของการเต้นบัลเล่ต์ ทำให้บัลเล่ต์เป็นศาสตร์ที่ต้องการความมีระเบียบวินัยสูง นำมาซึ่งพละกำลัง ความมั่นใจ และความซาบซึ้งในบทเพลง นักเรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐานของบัลเล่ต์คลาสสิก ผ่านท่าทางที่ช่วยพัฒนาความยืดหยุ่น ความสมดุลและการวางท่าทางของร่างกาย ชั้นเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาคการเรียน ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม และเดือนมกราคมถึงมิถุนายน โดยจะมีการแสดงผลงานนักเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการเรียนสุดท้าย
 • ภาคการเรียนที่ 1(กันยายน - ธันวาคม) ภาคเรียนนี้เน้นการสอนเทคนิกและศัพท์สำคัญในการเต้น รวมถึงการขั้นตอนการฝึกฝนที่เป็นประโยชน์สำหรับปรับใช้ในการแสดงที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของภาคเรียนถัดไป
 • ภาคการเรียนที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน) การเรียนในเทอมนี้จะเน้นการฝึกซ้อมเพื่อใช้ในการแสดงช่วงต้นเดือนมิถุนายน การเตรียมพร้อมร่างกาย การเรียนรู้ท่าเต้น รวมทั้งการฝึกซ้อมการแสดง
ตารางเวลาในการซ้อมรวมทุกกลุ่มสำหรับการแสดง จะถูกนับเป็นหนึ่งชั่วโมงของการเรียน การซ้อมและการเรียนชดเชย อาจอยู่นอกเหนือเวลาการเรียนปกติ นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับชุดการแสดงราคา 800 บาท ถึง 1,200 บาท โดยไม่มีการคืนเงินสำหรับชุดการแสดง นักเรียนใหม่ทุกคนจะต้องสอบวัดระดับเพื่อเข้าชั้นเรียน (300 บาท) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน นักเรียนที่ไม่ได้ทำการสอบวัดระดับจะถูกจัดให้อยู่ในระดับพื้นฐาน ระดับของหลักสูตรที่นักเรียนได้เรียนจะขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
 • ผู้สอน :
  • Siriwan Phosrithong ได้รับประกาศนียบัตรจาก Off Jazz International Dance School of Nice
  • Saranratr Maneesawangwong ได้รับประกาศนียบัตรจาก American Ballet Theatre
 • การแต่งกายในชั้นเรียน : ชุดบัลเล่ต์แนบเนื้อ (ไม่อนุญาตกระโปรงสั้น), รองเท้าสีชมพูสำหรับเต้นบัลเล่ต์, เกล้ามวยผม, ไม่อนุญาตให้สวมเครื่องประดับ
 

แจ๊สแดนซ์

แจ๊สแดนซ์


 • ระดับ 1 : ชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 5 ปี: ชั้นเรียนสำหรับผู้เริ่มเรียน / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
 • ระดับ 2 : ชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป: มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
 • ระดับ 3: ชั้นเรียนสำหรับเด็กอายุ 11 ปีขึ้นไป: มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี / รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
 • ระดับ 4: ชั้นเรียนสำหรับวัยรุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่: สำหรับบุคคลทั่วไปไม่จำกัดประสบการณ์ / รับจำนวนไม่เกิน 15 คน
 • สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษ

การเต้นแจ๊สเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและความบันเทิง ปัจจุบันนี้การเต้นแจ๊สได้ถูกนำมาผสมผสานกับการเต้นประเภทอื่นๆ ตั้งแต่ละครเพลงจนถึงสตรีทแด๊นซ์ ทำให้การเต้นนั้น มีลวดลายหลากหลายมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานของแจ๊สแดนซ์ การอบอุ่นร่างกาย การเคลื่อนไหวตามจังหวะ และมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน ชั้นเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาคการเรียน ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม และเดือนมกราคมถึงมิถุนายน  โดยจะมีการแสดงผลงานนักเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการเรียนสุดท้าย
 • ภาคการเรียนที่ 1(กันยายน - ธันวาคม) ภาคเรียนนี้เน้นการสอนเทคนิกและศัพท์สำคัญในการเต้น รวมถึงการขั้นตอนการฝึกฝนที่เป็นประโยชน์สำหรับปรับใช้ในการแสดงที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของภาคเรียนถัดไป
 • ภาคการเรียนที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน) การเรียนในเทอมนี้จะเน้นการฝึกซ้อมเพื่อใช้ในการแสดงช่วงต้นเดือนมิถุนายน การเตรียมพร้อมร่างกาย การเรียนรู้ท่าเต้น รวมทั้งการฝึกซ้อมการแสดง
ตารางเวลาในการซ้อมรวมทุกกลุ่มสำหรับการแสดง จะถูกนับเป็นหนึ่งชั่วโมงของการเรียน การซ้อมและการเรียนชดเชย อาจอยู่นอกเหนือเวลาการเรียนปกติ นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับชุดการแสดง ราคา 800-1,200 บาท โดยไม่มีการคืนเงินสำหรับชุดการแสดง นักเรียนใหม่ทุกคนจะต้องสอบวัดระดับเพื่อเข้าชั้นเรียน (300 บาท) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน นักเรียนที่ไม่ได้ทำการสอบวัดระดับจะถูกจัดให้อยู่ในระดับพื้นฐาน ระดับของหลักสูตรที่นักเรียนได้เรียนจะขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
 • ผู้สอน : 
  • Siriwan Phosrithong ได้รับประกาศนียบัตรจาก Off Jazz International Dance School of Nice
  • Saranratr Maneesawangwong ได้รับประกาศนียบัตรจาก American Ballet Theatre
 • การแต่งกายในชั้นเรียน : กางเกงสำหรับเต้นแจ๊ส (ขาสั้นหรือแนบเนื้อ), เสื้อไม่มีแขนและปก หรือชุดแนบเนื้อ, ไม่อนุญาตให้สวมเครื่องประดับ
 

HIP-HOP

HIP-HOP


 • ชั้นเรียนสำหรับอายุ 7-12 ปี : สำหรับผู้เริ่มเรียน / รับจำนวนไม่เกิน 10 คน
 • ชั้นเรียนสำหรับอายุ 13-18 ปี : สำหรับผู้เริ่มเรียน / รับจำนวนไม่เกิน 10 คน
 • ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนเต้นฮิปฮอปเริ่มต้นที่พื้นฐานทักษะการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายและฝึกฟังจังหวะแนวดนตรี Clean Rap อีกทั้งยังมีฝึนฝนท่าเต้นโคเรโอกราฟ ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลได้ ชั้นเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาคการเรียน ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม และเดือนมกราคมถึงมิถุนายน  โดยจะมีการแสดงผลงานนักเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการเรียนสุดท้าย
 • ภาคการเรียนที่ 1 (กันยายน - ธันวาคม) ภาคเรียนนี้เน้นการสอนเทคนิกและศัพท์สำคัญในการเต้น รวมถึงการขั้นตอนการฝึกฝนที่เป็นประโยชน์สำหรับปรับใช้ในการแสดงที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของภาคเรียนถัดไป
 • ภาคการเรียนที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน) การเรียนในเทอมนี้จะเน้นการฝึกซ้อมเพื่อใช้ในการแสดงช่วงต้นเดือนมิถุนายน การเตรียมพร้อมร่างกาย การเรียนรู้ท่าเต้น รวมทั้งการฝึกซ้อมการแสดง
 • ตารางเวลาในการซ้อมรวมทุกกลุ่มสำหรับการแสดงจะถูกนับเป็นหนึ่งชั่วโมงของการเรียนการซ้อมและการเรียนชดเชยอาจอยู่นอกเหนือเวลาการเรียนปกติ
 • นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับชุดการแสดง ราคา 800-1,200 บาทโดยไม่มีการคืนเงินสำหรับชุดการแสดง
 • ผู้สอน : Nico Demuz : ได้รับประกาศนียบัตรการสอนเต้นโคเรโอกราฟ และเป็นนักเต้นอาชีพ
 • การแต่งกายในชั้นเรียน : ชุดสวมใส่สบาย กางเกงขายาวคลุมหัวเข่า ไม่ใช่กางเกงยีนส์รัดรูปหรือกระโปรง ควรใส่รองเท้าผ้าใบ ห้ามใส่รองเท้าบูทหรือรองเท้าแตะ และห้ามสวมเครื่องประดับ
 

ชั้นเรียนเดี่ยว

เหมาะสำหรับผู้สนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่


 • ศูนย์ศิลปะจะยืนยันตารางเรียนอีกครั้ง
 • สำหรับ Private Group : กรุณาสอบถามข้อมูล
 • สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษ

ผู้สอน :
 • Siriwan Phosrithong ได้รับประกาศนียบัตรจาก Off Jazz International Dance School of Nice
 • Saranratr Maneesawangwong ได้รับประกาศนียบัตรจาก American Ballet Theatre

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม