คุณรักการร้องเพลงหรือไม่? แล้วการแสดงความสามารถของคุณบนเวทีล่ะ
มาร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส และแสดงความสามารถของคุณ!

สมัครฟรี สำหรับผู้เข้าร่วมทุกเพศทุกวัย ทั้งศิลปินเดี่ยวหรือกลุ่ม เด็กหรือผู้ใหญ่ เพียงส่งวิดีโอร้องเพลง จำนวน 2 วีดีโอ (เพลงละ 1 วีดีโอ รวมเป็น 2 วีดีโอ) ทางอีเมล culture@afthailande.org ภายในวันที่ 20 มีนาคมนี้

  • 1 ใน 2 เพลงต้องเป็นเพลงภาษาฝรั่งเศส ส่วนอีกเพลงหนึ่งเป็นภาษาที่คุณเลือก
  • 1 ใน 2 เพลงต้องแสดงร่วมกับนักดนตรี (หรือวงดนตรี) ที่เล่นสด

Voilà !

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 10 คน จะได้เข้าร่วมการแสดงสด ณ ห้องออดิทอเรียม สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะการประกวดรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการ! 

รีบสมัครเลย อย่าพลาดโอกาสในการแสดงสดบนเวที ณ ห้องออดิทอเรียม!

 

ข้อมูลทั่วไป :