รถตุ๊กตุ๊กคันใหม่จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม โดยให้บริการรับ-ส่งจากถนนวิทยุมายังสมาคมฝรั่งเศส 

รถตุ๊กตุ๊กคันนี้ทำงานผ่านระบบไฟฟ้า มอบความสะดวกสบายระดับพรีเมี่ยม ด้วยที่นั่งกว้างขวางและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาง่าย เป็นเสมือนยานยนต์อัจฉริยะ

ให้บริการโดย One Bangkok และเป็นส่วนหนึ่งในอีกหลายๆ ส่วนที่สมาคมฝรั่งเศสตั้งใจเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรอย่างแท้จริง