AllianceLumpiniพบกับสมาคมฝรั่งเศสแห่งใหม่ที่ลุมพินี
บรรยากาศที่แวดล้อมด้วยความสะดวกสบายและเทคโนโลยี
ที่ตึกทันสมัยสูง 6 ชั้นนี่เองที่สมาคมฝรั่งเศสใช้ต้อนรับอาคันตุกะและนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ วันที่ 1ตุลาคมเป็นต้นไป

ที่ทำการแห่งใหม่ของสมาคมฝรั่งเศสซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานทูตญี่ปุ่นนี้เป็น จุดที่เดินทางไปมาสะดวกมากเพราะใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (สถานีลุมพินี) และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (สถานีศาลาแดง) และยังมีที่จอดรถเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ขับรถมา นอกเหนือจากห้องเรียนภาษาฝรั่งเศส ห้องเรียนศิลปะ ห้องเรียนเต้นรำ และห้องเรียนดนตรีซึ่งมีอุปกรณ์ทันสมัยพร้อมสรรพและสอดรับกับการเรียนการสอน ได้อย่างดีเยี่ยม ตึกใหม่แห่งนี้ยังมีห้องสมุด ห้องออดิทอเรียม บริเวณจัดนิทรรศการ ร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศส-ไทย และร้านหนังสือภาษาฝรั่งเศสที่ชื่อว่า Carnets d’Asie ส่วนลานบริเวณนอกอาคารก็เปิดให้นักเรียนได้ออกมานั่งผ่อนคลาย หลังจากผ่านวันเวลาที่บ้านเลขที่ 29 ถนนสาทรใต้มาได้มากกว่า 80 ปี สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพสืบสานพันธกิจในการสอนภาษาฝรั่งเศสและการเผยแพร่ วัฒนธรรมฝรั่งเศสต่อไปในบรรยากาศใหม่ที่ทันสมัย เป็นกันเอง และอบอุ่น
ตัวเลขเกี่ยวกับสมาคมฝรั่งเศสแห่งใหม่
ขนาดพื้นที่ทั้งหมด : 4000 ตร.ม.
จำนวนห้องเรียน : 34 ห้อง
ขนาดพื้นที่ของห้องสมุด : 250 ตร.ม.
ความจุของห้องออดิทอเรียม : 240 ที่นั่ง
จำนวนที่จอดรถ : 42 ที่
ที่อยู่ใหม่ของเรา :
179 ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
ข้อมูลสำคัญ

แผนผังที่ตั้ง

ภาพอาคารแห่งใหม่