SARLAPRINCESSEOuvertureLaFete2014-3สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาล วัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย “ลาแฟ็ต ครั้งที่ 10” และทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตของคณะกวาตูออร์ ปารีซี เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 20.00 น. ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ