IMG_2064WAB จะมาแสดงดนตรีเดี่ยวบนเวทีพร้อมกับการเล่นเสียงที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาแบบสด เป็นเวลามากกว่า 15 ปี
การ แสดงชุดใหม่ที่ชื่อว่า Fruit of the loop เชื้อเชิญให้เราเข้าสู่โลกส่วนตัวของนักร้องและนักบีตบ็อกซ์ผู้นี้ที่ สร้างสรรค์งานดนตรีสไตล์ผสมผสาน ทั้งดนตรีแอฟริกันอเมริกัน แจ็ส และดนตรีชนเผ่า…ส่วนดนตรีฟังก์ โซล ป็อปเป็นดนตรีในวัยเด็กของเขาดนตรีอะแคปเปลลาเสียงสูง ระดับโลก ของเขาได้นำเสนอเสียงที่มีลักษณะสากลในแนวทางเดียวกับบ็อบบี้ แม็ค เฟอรินและเป็นดนตรีที่สร้างความใกล้ชิดกับผู้ชม
WAB สนุกสนานกับการสร้างสรรค์เสียงและภาพ ผ่านการเล่นกับร่างกาย การเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับท่วงทำนอง ส่งผลให้การแสดงแลดูประณีตงดงาม เขาได้เคยกล่าวข้อความที่แสดงให้เห็นถึงการเคารพในความแตกต่างและเชิดชูความ เป็นเด็กที่อยู่ในตัวเราว่า
“เราต้องการสีทุกสีเพื่อทำให้แสงเจิดจรัส !”