แผนกรับสมัคร

เปิดบริการ 7 วันต่อสัปดาห์

แผนกรับสมัครที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเปิดให้บริการ 7 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์เช้าถึงเวลาเที่ยงของวันอาทิตย์

ยิ้มแย้มแจ่มใส, ยืดหยุ่น และพร้อมให้บริการ ทีมงานของเราจะยังคอยให้ข้อมูลต่างๆ ในช่วงย้ายอาคารสำนักงานใหม่ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ และเป็นแผนกที่เปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องในอาคารที่ทำการเดิม

ที่อาคารใหม่ แผนกรับสมัครจะมีพื้นที่ใหญ่ขึ้น ให้บริการโดยเหล่าทีมงานที่พูดได้ 2 ภาษา (ฝรั่งเศส / อังกฤษ) และ 3 ภาษา (ไทย, ฝรั่งเศส, อังกฤษ) พร้อมจะให้คำแนะนำนักเรียนใหม่และสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ

แผนกรับสมัครที่อาคารใหม่จะตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคาร นักเรียนและผู้มาติดต่อสามารถติดต่อได้โดยสะดวก

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อแผนกรับสมัครที่ info.bangkok@afthailande.org

 

ฝ่ายการแปล

ตลอดช่วงเวลาของการย้ายอาคารที่ทำการ ฝ่ายการแปลยังเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง!

สมาคมฝรั่งเศสให้บริการแปลเอกสารที่ได้รับการรับรองจากภาษาไทยเป็นฝรั่งเศสและฝรั่งเศสเป็นไทย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง หนังสือสำคัญการสมรส หนังสือรับรองความเป็นโสดทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนหย่า มรณบัตร ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปริญญาตรี ฯลฯ

ฝ่ายการแปลของเราได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย

เพื่อความรวดเร็วคุณสามารถส่งเอกสารทางอีเมลและจะได้รับใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาในการดำเนินงานคือ 2 วันทำการ บางครั้งอาจจะใช้เวลานานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับเอกสารที่นำมาแปลและจำนวนคิวงาน

ที่อาคารใหม่ ฝ่ายการแปลจะตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ติดกับบันได

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://afthailande.org/th/translation-service-th-2/