affiche-Chute-de-Phom-Penh
เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการยึดครองกรุงพนมเปญโดยเขมรแดง ถือเป็นโอกาสอันดีในนำเสนอเรื่องราวความเป็นไปที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของ เขมรแดงผ่านหนังสือ “La Chute de Phnom Penh” ของ  Roland Neveu ช่างภาพผู้สื่อข่าวมืออาชีพชาวฝรั่งเศสที่ประจำอยู่ในประเทศในแถบเอเชีย ผู้บันทึกเหตุการณ์และความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้นในกรุงพนมเปญตลอดช่วงสอง เดือนก่อนการบุกยึดครั้งสุดท้ายโดยกลุ่มเขมรแดง ภาพถ่ายเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นบันทึกความเศร้าสลดแห่งประวัติศาสตร์ กัมพูชา ในขณะเดียวกัน Iv Charbonneau – Ching ผู้อยู่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์วันที่ 17 เมษายน 1975 วันสุดท้ายของการถูกบุกยึด ครอบครัวชาวกัมพูชาตกอยู่ในการโจมตี ภาพการดำเนินไปของเหตุการณ์ บนถนนของการเนรเทศ เรื่องราวเหล่านี้ถูกบันทึกผ่านกล้องวีดีโอและถูกถ่ายออกมาเป็นภาพยนตร์ เรื่อง “Cambodge, après l’adieu” ทั้งสองเหตุการณ์ที่มาบรรจบกันนี้จะถูกนำมาจัดแสดงและถ่ายทอดให้ชมกันในรูป แบบของนิทรรศการภาพถ่ายระหว่างวันที่ 7 – 24 พฤษภาคม 2558 และการฉายภาพยนตร์รอบพิเศษในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม เวลา 19.45 ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ