spetacle-danse-2015-07copyขอแสดงความยินดีกับนักเต้นรุ่นเยาว์และคุณครูโยนา ในการแสดงการเต้นประจำปีของนักเรียนสมาคมฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา และ

ขอบคุณ คุณ Palanky สำหรับรูปภาพสวยๆ ในวันซ้อมใหญ่ http://lc.cx/ZcA5