IMG_0881สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 6 เมษายน 2552 ประเทศฝรั่งเศสรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่มีความสำคัญและมีผู้มาร่วมงานมากกว่าหนึ่งล้านห้าแสนคน จำนวนผู้ที่มาร่วมงานใช้จ่ายไปกับการซื้อหนังสือเป็นจำนวนถึงสิบสามล้านยูโร

เป็นความสำเร็จอย่างสูงต่อประเทศของเรา งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินี้เป็นโอกาสพิเศษในการกระชับความสัมพันธ์กับผู้พูดภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยและขยายโอกาสในการทำงาน ซึ่งเป็นดังเครื่องพิสูจน์ถึงความสนใจของผู้คนต่อสมาคมฝรั่งเศสและโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ