IMG_0018การอภิปรายบนเวทีซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้ง แรกภายใต้หัวข้อหลัก “ประเทศไทย : ความท้าทายและทัศนะสู่ขอบฟ้าอาเซียน ค.ศ. 2015” มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 ท่าน การอภิปรายโต๊ะกลมเป็นไปอย่างน่าสนใจ โดยมี ฟรองซัวส์ โรบินน์ ผู้อำนวยการสถาบัน IRASEC เป็นผู้กล่าวเปิดงาน…
การอภิปรายบนเวทีซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้หัวข้อหลัก “ประเทศไทย : ความท้าทายและทัศนะสู่ขอบฟ้าอาเซียน ค.ศ. 2015” มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 ท่าน การอภิปรายโต๊ะกลมเป็นไปอย่างน่าสนใจ โดยมี ฟรองซัวส์ โรบินน์ ผู้อำนวยการสถาบัน IRASEC เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยบอกเล่าถึงที่มาของหัวข้อที่ได้อภิปรายในวันนั้น จากนั้น อาร์โนด์ ดูบูส นักข่าว RFI, บรูโน เฌอแต็ง นักวิจัยของสถาบัน IRASEC, Stephff นักวาดการ์ตูนของหนังสือพิมพ์ The Nation, อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวรนัย วาณิชกะ บรรณาธิการนิตยสาร GQ ร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะคติที่ก่อให้เกิดมุมมองใหม่ในมิติที่แตกต่าง พวกเราหวังว่าการจัดอภิปรายบนเวทีครั้งต่อๆ ไป จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน !