Heure-du-conte-generique-2016-web

ภาพถ่ายในกิจกรรมการเล่านิทานสำหรับเด็ก เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเดือนละครั้งที่ห้องสมุดสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

ติดตามข่าวสารกิจกรรมสำหรับเด็กของเราได้โดยสมัครรับจดหมายข่าวหรือที่เฟสบุ๊คของเรา!