ประกาศ

ห้องสมุดปิดทำการถึงวันที่ 13 พฤษภาคม

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพซึ่งก่อตั้งเมื่่อปีพุทธศักราช 2455
ได้เปิดประตูสู่โลกแห่งวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย

ปฏิทินกิจกรรม

บริการอื่น ๆ ของเรา