ประกาศ

ห้องสมุดจะปิดทำการในวันที่ 30 และ 31 พฤษภาคม
สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจะปิดทำการในวันที่ 3 มิถุนาย

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพซึ่งก่อตั้งเมื่่อปีพุทธศักราช 2455
ได้เปิดประตูสู่โลกแห่งวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย

ปฏิทินกิจกรรม

บริการอื่น ๆ ของเรา