สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1912 เป็นศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทยแห่งแรกของประเทศไทย ที่นี่ ท่านจะได้เรียนภาษาฝรั่งเศส, ภาษาไทย, ได้สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลาย, หรือลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมเวิร์คช็อปศิลปะ

Highlight posts on our Blog

Offre d'emploi รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยแผนกวัฒนธรรมและกิจกรรมด้านศิลปะ - ผู้ช่วยแผนกวัฒนธรรมและกิจกรรมด้านศิลปะ รูปแบบ : สัญญาจ้าง 1 ปี ต่อสัญญาได้ ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม… Lire la suite
Offre d'emploi รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยแผนกแปลเอกสาร - ผู้ช่วยแผนกแปลเอกสารสัญญาระยะสั้น 4 เดือน (อาจมีการต่อสัญญาได้) สถานที่ :  สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ 179 ถนน วิทยุ… Lire la suite
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนกลงทะเบียน (2 ตำแหน่ง) - เจ้าหน้าที่แผนกลงทะเบียน (2 ตำแหน่ง)ประเภทสัญญาจ้าง: สัญญาจ้าง 1 ปี ต่อสัญญาได้ เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม… Lire la suite

งานด้านวัฒนธรรม

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจัดงานด้านวัฒนธรรมมากมายและหลากหลาย โดยจะจัดงานหนึ่งหรือสองครั้งต่อเดือน กิจกรรมด้านวัฒนธรรมของเราเน้นที่งานผลิตของไทย ฝรั่งเศส และของประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างเท่าเทียมกัน

กิจกรรมด้านศิลปะ

ศูนย์ศิลปะ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจัดหลักสูตรมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้ศิลปะ ตลอดจนพัฒนาฝีมือที่มีอยู่ หรือเข้ารับการอบรมจนครบหลักสูตรกับคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงซึ่งสอนอยู่ในภาควิชาต่างๆ

กิจกรรมสำหรับเด็ก

สมาคมฝรั่งเศส เป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทางสติปัญญาตลอดจนทางวัฒนธรรมให้กับบุตรหลานของท่านภายใต้บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

ผู้สนับสนุนหลักของสมาคมฝรั่งเศส
LoxKlongtoey2007EngVersion-cadre-55px Dextra-logo-55px thaibev-logo-site
พันธมิตรสมาคม
สถาบันในความร่วมมือ
ftcc-50thanniversary-site New_Logo_IF lfib-site
ผู้สนับสนุนอื่นๆ
bangkok-accueil_logo_officiel-site blue-jade-logo-avec-cadre-site logo Cafe Mademoiselle logo FLE