ประกาศ

แผนกแปลเอกสารปิดรับเอกสารชั่วคราว ในเบื้องต้นคาดว่างานแปลจะใช้เวลาในการดำเนินการนานขึ้น หากมีข้อสงสัยหรือซักถาม กรุณาติดต่อ :

โทร 02 670 42 05 | traduction@afthailande.org 


สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1912 เป็นศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทยแห่งแรกของประเทศไทย ที่นี่ ท่านจะได้เรียนภาษาฝรั่งเศส, ภาษาไทย, ได้สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลาย, หรือลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมเวิร์คช็อปศิลปะ

งานด้านวัฒนธรรม

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจัดงานด้านวัฒนธรรมมากมายและหลากหลาย โดยจะจัดงานหนึ่งหรือสองครั้งต่อเดือน กิจกรรมด้านวัฒนธรรมของเราเน้นที่งานผลิตของไทย ฝรั่งเศส และของประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างเท่าเทียมกัน

เรียนภาษาฝรั่งเศส

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ จัดการเรียนการสอนภาษา ที่หลากหลาย (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทยและภาษาเมียนมาร์) สำหรับทุกคน (เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่) และสำหรับ องค์กรและสถาบัน

กิจกรรมด้านศิลปะ

ศูนย์ศิลปะ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจัดหลักสูตรมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้ศิลปะ ตลอดจนพัฒนาฝีมือที่มีอยู่ หรือเข้ารับการอบรมจนครบหลักสูตรกับคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงซึ่งสอนอยู่ในภาควิชาต่างๆ

กิจกรรมสำหรับเด็ก

สมาคมฝรั่งเศส เป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทางสติปัญญาตลอดจนทางวัฒนธรรมให้กับบุตรหลานของท่านภายใต้บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

ผู้สนับสนุนหลักของสมาคมฝรั่งเศส
LoxKlongtoey2007EngVersion-cadre-55px Dextra-logo-55px thaibev-logo-site
พันธมิตรสมาคม
สถาบันในความร่วมมือ
ftcc-50thanniversary-site New_Logo_IF lfib-site
ผู้สนับสนุนอื่นๆ
bangkok-accueil_logo_officiel-site blue-jade-logo-avec-cadre-site logo Cafe Mademoiselle logo FLE