หลักสูตรเปิดใหม่ปี 2565

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รักศิลปะ หรืออยากเพิ่มพูนความรู้ทางประวัติศาสตร์ หลักสูตรนี้จะนำเสนอการเคลื่อนไหวและกระแสการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะ เริ่มตั้งแต่ในประเทศฝรั่งเศสไปจนถึงในทวีปยุโรป ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน 

หลักสูตรการเต้น

ชั้นเรียนแนะนำพื้นฐานการเคลื่อนไหวพร้อมเสียงดนตรี เช่น การจัดวางร่างกาย การออกท่าทางตามจังหวะ การใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวประสานกัน การสร้างสมดุลย์ ชั้นเรียนนี้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในเด็กเล็กหลายด้าน ทั้งการทำสมาธิ การสร้างความมั่นใจในตัวเอง การรับฟังผู้อื่นในชั้นเรียน และการฝึกความคิดสร้างสรรค์

การเต้นแจ๊สเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและความบันเทิง ปัจจุบันนี้การเต้นแจ๊สได้ถูกนำมาผสมผสานกับการเต้นประเภทอื่น ๆ ตั้งแต่ละครเพลงจนถึงสตรีทแด๊นซ์ นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานของแจ๊สแดนซ์ การอบอุ่นร่างกาย การเคลื่อนไหวตามจังหวะและท่าเต้นต่าง ๆ

ท่วงท่าที่สง่างามและมีเสน่ห์ของการเต้นบัลเล่ต์ ทำให้บัลเล่ต์เป็นศาสตร์ที่ต้องการความมีระเบียบวินัยสูง นำมาซึ่งพละกำลัง ความมั่นใจ และความซาบซึ้งในบทเพลง นักเรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐานของบัลเล่ต์คลาสสิก ผ่านท่าทางที่ช่วยพัฒนาความยืดหยุ่น ความสมดุลและการวางท่าทางของร่างกาย

แนะนำความสนุกสนานผ่านบทเรียนการเต้นฮิปฮอป หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการเคลื่อนไหวตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและจังหวะการเต้นที่เข้าใจง่าย นักเรียนจะได้เรียนรู้การออกแบบท่าเต้นที่จะช่วยพัฒนาสไตล์ของตัวเอง

หลักสูตรการออกแบบแฟชั่น

บทนำสู่โลกแห่งแฟชั่นและสไตล์

เรียนรู้เทคนิคสำคัญสำหรับการออกแบบเสื้อผ้า ทั้งการวาดหุ่นในลักษณะต่าง ๆ ทฤษฎีสี รวมถึงการวิเคราะห์ชิ้นงาน

หลักสูตรภาคปฏิบัติ

เรียนรู้การเย็บด้วยจักรผ่านหลากหลายขั้นตอนที่ทำให้คุณสามารถสร้างสรรค์งานออกมาได้หลากหลายรูปแบบ

เรียนรู้เทคนิคการสร้างแพทเทิร์น การตัด และการเย็บจักร ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง ตามหลักสูตรของฝรั่งเศส

เรียนรู้วิธีการจับเดรป และ การสร้างแพทเทิร์นบนหุ่น (Moulage) ตามหลักสูตรฝรั่งเศส เทคนิคการวัดตัวและสัดส่วนต่างๆที่สำคัญ