หลักสูตรประวัติศาสตร์ศิลปะ

พบกับหลักสูตรประวัติศาสตร์ศิลปะใหม่ล่าสุดของสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ พร้อมรูปแบบการเรียนการสอนในห้องออดิทอเรียมและทางออนไลน์! หลักสูตรประวัติศาสตร์ศิลปะของเราสอนโดย Dr. Rémy Jarry อาจารย์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันคาทอลิกแห่งปารีส

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ศิลปะ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

 

ค้นพบการเคลื่อนไหวทางศิลปะที่สำคัญตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบันที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสและยุโรป ตั้งแต่อิมเพรสชั่นนิสม์ไปจนถึงศิลปะร่วมสมัย การบรรยายแต่ละครั้งมุ่งเน้นไปที่ผลงานและศิลปินเอกของโลกที่มีชื่อเสียงในยุคต่าง ๆ ตามลำดับเวลา

หลักสูตรที่ยืดหยุ่นและโต้ตอบได้ – สมาคมฯ ขอเสนอสองตัวเลือกในการเรียน ดังนี้

หลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษ

การบรรยายที่ห้องออดิทอเรียมหรือออนไลน์

 

ราคา 1,200 บาท | 800 บาท (สำหรับนักเรียนและสมาชิก) (5 ครั้ง)

           300 บาท | 200 บาท (สำหรับนักเรียนและสมาชิก) (1 ครั้ง)

[aec_events_grid detail_link=”/fr/event-fr” event-type=”49″]

 

รายละเอียดและการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ

โทร 02 670 4231

อีเมล arts@afthailande.org