โครงการศิลปินในพำนัก (Artist In Residency)

เชิญเข้าร่วมโครงการประจำปี 2567

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนักรอบใหม่ ด้วยการสนับสนุนจาก TV5MONDE โครงการเริ่มต้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานภาพและเสียงสำหรับกลุ่มผู้ชมอายุน้อย

โครงการจะจัดสรรพื้นที่ทำงานและทุนสนับสนุนจำนวนสูงสุด 80,000 บาท ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานทางศิลปะเท่านั้น

หลักเกณฑ์การเข้าร่วม

 • โครงการที่ส่งเข้าร่วมต้องประกอบด้วยทัศนศิลป์ หรือ Visual Arts (แอนิเมชัน, กราฟิกดีไซน์, การถ่ายภาพ, การวาดภาพ, การระบายสี, การจำลองแผนที่ เป็นต้น) และต้องเป็นผลงานภาพเคลื่อนไหวหรือติดตั้งเป็นผลงานศิลปะที่ผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปสามารถรับชมได้
 • โครงการต้องเป็นการสร้างผลงานใหม่และไม่ควรใช้ผลงานเดิมหรือผลงานที่เคยเผยแพร่แล้ว
 • ศิลปินต้องพร้อมเริ่มผลิตผลงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม  ศิลปินสามารถเข้าถึงสตูดิโอ/พื้นที่ทำงานเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ แต่ไม่จำเป็นต้องมาทุกวันหรืออยู่ประจำ
 • ในกรณีที่มีการเล่าเรื่องหรือใช้ภาษา เนื้อหาจะต้องมีทั้งภาษาฝรั่งเศส ไทย และอังกฤษ 
 • (เสียงพากย์, คำบรรยาย, เสียงบรรยาย)

ตัวอย่างโครงการ

 • การแสดงภาพและเสียง (ภาพแอนิเมชัน + ดนตรี) ที่แสดงบนเวที ณ ห้องออดิทอเรียม สมาคมฝรั่งเศส (220 ที่นั่ง)
 • การติดตั้งผลงานศิลปะ บริเวณห้องโถงสมาคมฝรั่งเศส ซึ่งมีทั้งผลงานศิลปะคอลลาจ วีดีโอ และดนตรี
 • สามารถเสนอโครงการหรือศิลปะรูปแบบอื่น ๆ ได้ โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา

ศิลปินที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ

 • จะสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงาน/สตูดิโอที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเป็นระยะเวลาสูงสุด 12 สัปดาห์
 • จะสามารถใช้อุปกรณ์ทางเทคนิคของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
 • จะจัดแสดงผลงานรอบแรกที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพในเดือนตุลาคม 2567
 • จะได้รับการสนับสนุนจากสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เพื่อสร้างวัสดุสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานในเครือข่ายของสมาคมฯ ในประเทศไทยและต่างประเทศ

กำหนดการ

 • กำหนดส่งใบสมัคร วันสุดท้าย วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ทางอีเมลที่ culture@afthailande.org 
 • นัดสัมภาษณ์รอบแรก ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการวันที่ 12 กรกฎาคม
 • เริ่มโครงการศิลปินในพำนัก ณ สมาคมฝรั่งเศส สูงสุด 12 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2567
 • จัดแสดงผลงานรอบแรก ณ สมาคมฝรั่งเศสในเดือนตุลาคม 2567 (วันจะกำหนดในภายหลัง)
 • นัดสัมภาษณ์รอบแรก ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม

วิธีการสมัคร

ส่งรายละเอียดทางอีเมลที่ culture@afthailande.org ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 • คำอธิบายโครงการอย่างละเอียดอย่างน้อย 2 หน้า
 • ภาพหรือวิดีโอของโครงการ (หากมี)
 • ประวัติส่วนตัว, ประวัติการทำงาน และพอร์ตโฟลิโอที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • งบประมาณ โดยให้รายละเอียดว่าจะนำเงินสนับสนุนไปใช้อย่างไร เงินสนับสนุนสามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานศิลปะเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาหาร หรืออื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ culture@afthailande.org