📢 สืบเนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานครและกระทรวงศึกษาธิการ คลาสเรียนร้องเพลงซึ่งมีกำหนดการเริ่มเรียนในวันที่ 16 มกราคม มีความจำเป็นต้องถูกเลื่อนวันเรียนออกไปจนกว่าจะมีประกาศอีกครั้ง. 📢

ขอเชิญมาปลุกความเป็น ศิลปินที่อยู่ในตัวคุณ!

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจัดหลักสูตรมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้ศิลปะ ตลอดจนพัฒนาฝีมือที่มีอยู่ หรือเข้ารับการอบรมจนครบหลักสูตรกับคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงซึ่งสอนอยู่ในภาควิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบแฟชั่น, การตกแต่งภายใน, การตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง, อัญมณีศาสตร์ และอีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร.
02 670 42 31
อีเมล
arts@afthailande.org