ในฐานะส่วนหนึ่งของ Bangkok Art Biennale 2020 สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดงาน “Asia the Unmiraculous” ซึ่งเป็นการแสดงของ Ho Rui An ศิลปินและนักเขียนชาวสิงคโปร์ ที่ผสมผสานศิลปะร่วมสมัย โรงภาพยนตร์และการแสดงเข้าด้วยกัน

ศิลปินเอาชนะใจผู้ชม ด้วยการแสดงปาฐกถาควบคู่ไปกับการฉายภาพวิดีโอ เพื่อเผยแพร่การตรวจสอบพิจารณาเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหนึ่งในวิกฤตการณ์โลกาภิวัตน์ขนาดใหญ่ครั้งแรกๆ ของโลก ในเอเชียปีค.ศ. 1997 ซึ่งตรงข้ามกับ “ยุคเศรษฐกิจมหัศจรรย์” ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้


ติดตามงานอีเว้นท์ต่างๆ ของเราในอนาคต โดยกดรับข้อมูลผ่านทางจดหมายข่าวสารและติดตามผ่านช่องทาง Facebook และ Instagram !