เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ภายใต้การสนับสนุนจากกลุ่มมิชลิน ได้เปิดศูนย์รวมสมาคม (Bureau des Associations) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ในพื้นที่อาคารสมาคมฯ
ศูนย์แห่งนี้ซึ่งประกอบไปด้วยสมาคมต่าง ๆ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือฝรั่งเศส-ไทยในการดำเนินการงานด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสถานที่สำหรับการประชุมและปรึกษาหารือในด้านต่าง ๆ สำหรับสมาชิก

ศูนย์รวมสมาคมมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้

  • เป็นสถานที่สำหรับแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างสมาชิก
  • อำนวยความสะดวกแก่สมาชิกศูนย์ในการเข้าถึงบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฝรั่งเศสแห่งกรุงเทพ
  • อำนวยความสะดวกแก่สมาชิกหรือพันธมิตรสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพในการเข้าถึงบริการและกิจกรรมของสมาชิกศูนย์

หลังจากได้ดำเนินงานครบปี จึงเปิดรับสมัครองค์กรใหม่เพื่อเข้าร่วมศูนย์

องค์กรที่สนใจสามารถยื่นสมัครสมาชิกได้โดยกรอกแบบฟอร์ม Google ทางลิงค์ https://forms.gle/SBHnhiVZk71wtA4D7 จนถึงวันที่ 30 เมษายน

ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมศูนย์รวมสมาคม

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจะติดต่อผู้รับผิดชอบขององค์กรที่สนใจเพื่อดำเนินการด้านการสมัคร

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสมาคมฯ ทางอีเมล culture@afthailande.org