ถ้าคุณเป็นหรือเคยเป็นนักเรียนของสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ

มาร่วมแบ่งปันความประทับใจที่มีต่อสมาคมฝรั่งเศสให้ทุกคนกัน !

***

ถ้าคุณชื่นชอบในการเรียนภาษาฝรั่งเศสกับเราหรือถ้าการเรียนภาษาฝรั่งเศส ณ ที่แห่งนี้สามารถช่วยให้คุณสามารถทำตามความฝันหรือเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ได้จนประสบความสำเร็จ ไม่ว่าเรื่องราวของคุณเป็นอย่างไร มาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ของคุณให้ทุกคนได้ชื่นชมกันเถอะ !

 

เรากำลังเก็บรวบรวมเรื่องราวความประทับใจของนักเรียนของเราทุกคนเพื่อแชร์กับคนอื่นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสต่อไป ! 

 

ถ้าคุณต้องการแบ่งปันประสบการณ์ของคุณ ส่งเรื่องราวของคุณ (ไม่เกิน 1000 คำ) เป็นภาษาไทย ฝรั่งเศส หรืออังกฤษ และแนบรูปภาพของคุณที่มีความละเอียดสูงมาที่ communication@afthailande.org พร้อมกับระบุชื่อ อายุ ระดับภาษาฝรั่งเศสของคุณ พร้อมกับปีที่เรียนในสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ

 

สามารถส่งเรื่องราวของคุณมาได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 !