รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งผู้ช่วยแผนกแปลเอกสาร

หากคุณต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานระดับมืออาชีพในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาและเป็นสากล สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพกำลังมองหานักศึกษาฝึกงานในตำแหน่งผู้ช่วยแผนกแปลเอกสาร  แผนกแปลเอกสารสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพให้บริการแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศส-ไทย และ ไทย-ฝรั่งเศส บริการแปลของเราครอบคลุมถึงการแปลเอกสารราชการ (หนังสือรับรองด้านทะเบียนราษฎร หนังสือรับรองการทำงาน เกียรติบัตร ปริญญาบัตรระเบียนแสดงผลการเรียนระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัย ใบขับขี่ ฯลฯ) ตลอดจนเอกสารด้านกฎหมาย (สัญญาการขาย คำพิพากษาของศาล สัญญาจ้างงาน พินัยกรรม ฯลฯ)   หน้าที่รับผิดชอบ : คุณสมบัติ : ระยะเวลาการฝึกงาน : วิธีสมัคร : กรุณาส่งใบประวัติส่วนตัว และจดหมายแนะนำตัวมาที่ work@afthailande.orgรับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (เต็มเวลา)

ช่างเทคนิค (เต็มเวลา) สถานที่ : สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ, 179 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เวลางาน : 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ ทำงานวันศุกร์ถึงวันอังคาร หยุดวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-18.00 น. (พักกลางวัน 1 ชม.) ทั้งนี้วันและชั่วโมงทำงานของเจ้าหน้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกิจกรรมตามความเหมาะสม รายละเอียดงาน : ภารกิจหลักของตำแหน่ง ช่างเทคนิค คือการรับผิดชอบงานในส่วนดูแลบำรุงรักษาโดยรวมของตัวอาคารสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ซึ่งมีทั้งสิ้น 7 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,000 ตารางเมตร และภารกิจที่สองคือให้การช่วยเหลือกับฝ่ายเทคนิคสำหรับการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ช่างเทคนิค  มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ ซึ่งสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการขององค์กร คุณสมบัติ : วิธีสมัคร : กรุณาส่งใบประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายและจดหมายแนะนำตัว ทางอีเมล์ work@afthailande.org หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 026704203รับสมัครงาน ตำแหน่งครูสอนศิลปะ

(เริ่มงานเดือนกันยายน 2565) รูปแบบ : ครูสอนวิชาศิลปะ เริ่มงานตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป สถานที่ : สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ, 179 ถนนวิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร และการตลาดหลักสูตร

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาดหลักสูตร สัญญาจ้างงาน 1 ปีและสามารถต่ออายุสัญญาได้ เริ่มงานตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2564รับสมัครงานตำแหน่ง หัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิค

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง หัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิค (เต็มเวลา). สัญญาจ้างประเภทงานประจำเต็มเวลา สถานที่ : สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ ถนนวิทยุ กรุงเทพ ภารกิจหลักของตำแหน่ง หัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิค คือการรับผิดชอบงานในส่วนของฝ่ายเทคนิคสำหรับกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมพร้อมทั้งดูแลการบำรุงรักษาโดยรวมของตัวอาคารสมาคมฝรั่งเศส