Category: รับสมัครงาน

รับสมัครงานตำแหน่ง หัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิค

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง หัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิค (เต็มเวลา).

สัญญาจ้างประเภทงานประจำเต็มเวลา

สถานที่ : สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ ถนนวิทยุ กรุงเทพ

ภารกิจหลักของตำแหน่ง หัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิค คือการรับผิดชอบงานในส่วนของฝ่ายเทคนิคสำหรับกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมพร้อมทั้งดูแลการบำรุงรักษาโดยรวมของตัวอาคารสมาคมฝรั่งเศส

(เพิ่มเติม…)