เทศกาลประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยประจำปี 2567

มาเฉลิมฉลองเทศกาลประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2567! เดือนมีนาคมของทุกปีจะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Le Festival de la Francophonie) ทั่วโลก โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายในหลายประเทศ เช่น การเสวนา การอภิปราย นิทรรศการ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ เพื่อเฉลิมฉลองภาษาฝรั่งเศสและค่านิยมของประเทศผู้ใช้ฝรั่งเศส ได้แก่ สันติภาพ ความสามัคคี และความหลากหลายทางวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ประสานงานในปีนี้ พร้อมด้วยสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ สถานทูตและคณะผู้แทนประเทศสมาชิก สมาชิกสมทบ และประเทศผู้สังเกตการณ์ในประเทศไทย (เบลเยียม ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก โมร็อกโก เม็กซิโก โรมาเนีย สวิตเซอร์แลนด์ และยูเครน) ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ มีความยินดีที่จะนำเสนอเทศกาลประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสประจำปี 2567ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 23 มีนาคม โดยกิจกรรมในปีนี้ มีทั้งการประกวดร้องเพลง มหกรรมอาหารและวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย! ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มีการเรียนการสอนเป็นอันดับที่ 2 จากทั่วโลกรองจากภาษาอังกฤษ … Continued