รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งผู้ช่วยแผนกแปลเอกสาร

หากคุณต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานระดับมืออาชีพในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาและเป็นสากล สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพกำลังมองหานักศึกษาฝึกงานในตำแหน่งผู้ช่วยแผนกแปลเอกสาร  แผนกแปลเอกสารสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพให้บริการแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศส-ไทย และ ไทย-ฝรั่งเศส บริการแปลของเราครอบคลุมถึงการแปลเอกสารราชการ (หนังสือรับรองด้านทะเบียนราษฎร หนังสือรับรองการทำงาน เกียรติบัตร ปริญญาบัตรระเบียนแสดงผลการเรียนระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัย ใบขับขี่ ฯลฯ) ตลอดจนเอกสารด้านกฎหมาย (สัญญาการขาย คำพิพากษาของศาล สัญญาจ้างงาน พินัยกรรม ฯลฯ)   หน้าที่รับผิดชอบ : คุณสมบัติ : ระยะเวลาการฝึกงาน : วิธีสมัคร : กรุณาส่งใบประวัติส่วนตัว และจดหมายแนะนำตัวมาที่ work@afthailande.org