IMG_3961 copyชั่วโมงแห่งการใคร่ครวญถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความสามัคคี

จากเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นในคืนวันที่ 13 พฤศจิกายนในเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ชาวฝรั่งเศสและทุกคนต่างปรารถนาแสดงความเสียใจต่อผู้เคราะห์ร้ายร่วมกับประเทศฝรั่งเศส โดยมารวมตัวกันที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพหลังวันเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย