Offre d'emploi

ผู้ช่วยแผนกวัฒนธรรมและกิจกรรมด้านศิลปะ

รูปแบบ : สัญญาจ้าง 1 ปี ต่อสัญญาได้ ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565

สถานที่ : สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ 179 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เวลาทำงาน : 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์ สามารถทำงานได้จนถึงดึกและชั่วโมงการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกิจกรรม 


หน้าที่ :

ก่อตั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2455 สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ เป็นศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทยแห่งแรก
ในประเทศ คุณสามารถเรียนภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยได้ที่นี้ (นักเรียนมากกว่า 2,000 คนต่อปี) อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมด้านศิลปะและศูนย์รวมด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย ในปี 2563 แผนกวัฒนธรรมได้จัดงานมากกว่า 150 งาน ซึ่งรวบรวมผู้เข้าร่วมหลายพันคน เราจึงมีห้องออดิทอเรียมขนาด 220 ที่นั่ง ซึ่งติดตั้งเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย พื้นที่จัดแสดงนิทรรศ สตูดิโอเต้น และห้องเรียน โปรแกรมวัฒนธรรมมีการฉายภาพยนตร์ การแสดงสด (คอนเสิร์ต ละครเวที การแสดงเต้น) งานแสดงสินค้า การประชุม เวิร์คช็อป และนิทรรศการมากมาย นอกจากนี้ เรายังให้เช่าพื้นกับลูกค้าที่หลากหลาย (บริษัท สมาคม องค์กร สถานประกอบการทั่วไป)


ภารกิจหลัก:

ภายใต้ความรับผิดชอบของหัวหน้าแผนกวัฒนธรรม หน้าที่รับผิดชอบการพัฒนากิจกรรมศิลปะและสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีหน้าที่ ดังนี้

การจัดการ การจัดระเบียบ และพัฒนากิจกรรมทางศิลปะ
 • การบริหาร: ให้ข้อมูลกับลูกค้า การลงทะเบียนคอร์สเรียนในซอฟต์แวร์ AEC  การจัดการระบบเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนต่าง ๆ ได้แก่ การเต้น  การออกแบบและแฟชั่น  และเวิร์คช็อป พร้อมติดตามผลการจัดการและทางด้านการเงิน หรืองบประมาณของหลักสูตรศิลปะ เพื่อสนันสนุนรองผู้อำนวยการ (การจัดการงบประมาณ  เงินเดือนครู  การรายงานผล การทำใบเสนอราคา การวางแผนและจัดการ การติดตามใบแจ้งหนี้)
 • การสื่อสารและการพัฒนา: ประสานงานกับแผนกสื่อสารและการตลาดของสมาคมฯ และแผนกลงทะเบียน เพื่อการส่งเสริมและบริการข้อมูลสำหรับหลักสูตรศิลปะ เผยแพร่ข้อเสนอให้แก่ลูกค้าใหม่ โรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ การอัปเดตและการปรับปรุงเว็บไซต์ 
การจัดการงานด้านวัฒนธรรม และการเช่าพื้นที่
 • กิจกรรมทางวัฒนธรรม: ช่วยเหลือหัวหน้าแผนกในการรับผิดชอบด้านการขนส่ง การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการฉายภาพยนตร์ (การติดต่อผู้ให้บริการ การแปลเอกสาร การทำป้าย การจัดเลี้ยง ฯลฯ ) การประสานงานกับองค์กร/หน่วยงานท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ศิลปิน และผู้ให้บริการ การจัดการบัตรเข้าชมงาน การติดตามและรายงานผลหลังกิจกรรม
 • การเช่าพื้นที่: ห้องออดิทอเรียม ห้องโถง และห้องต่าง ๆ ของสมาคมฝรั่งเศส (การติดต่อลูกค้า การเยี่ยมชมสถานที่ การติดตามการจัดการด้านสัญญา ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ การจัดการหน้างาน) และการส่งเสริมบริการนี้ร่วมกับแผนกสื่อสารและการตลาด


โปรไฟล์ :
 

 • ผู้สมัครจะต้องใช้ภาษาไทยเป็นภาษแม่ และมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (ระดับขั้นต่ำ B2 สำหรับทักษะการพูด อ่าน และเขียน) หากใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต้องมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Word, Excel และซอฟต์แวร์พื้นฐาน
 • ต้องจบการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านการจัดการโครงการวัฒนธรรม หรืองานกิจกรรมอย่างน้อยสองปี
 • มีความสนใจในด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นพิเศษ
 • มีความกระฉับกระเฉงและสามารถทำงานได้หลากหลาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักการบริการลูกค้า


คุณสมบัติ
: 

 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม และรักการบริการ  มีทักษะการทำงานเป็นทีม  และมีความซื่อสัตย์
 • มีความความยืดหยุ่นในการงาน เนื่องจากชั่วโมงการทำงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกิจกรรม มักมีงานในตอนเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์
 • มีทักษะการจัดการที่ดี และสามารถทำงานได้หลากหลาย
 • มีความคิดสร้างสรรค์

วิธีการสมัคร :

ส่งเอกสารสมัคร ( CV พร้อมรูปถ่าย + Cover letter ถึงผู้อำนวยการ คุณ. Sylvain BANO) ทางอีเมล work@afthailande.org