เจ้าหน้าที่แผนกลงทะเบียน (2 ตำแหน่ง)


ประเภทสัญญาจ้าง:
สัญญาจ้าง 1 ปี ต่อสัญญาได้ เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

สถานที่:  สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ 179 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เวลางาน: 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันอังคารถึงวันเสาร์ (ตำแหน่งที่ 1), 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันพุธถึงวันอาทิตย์ (ตำแหน่งที่ 2) วันและชั่วโมงการทำงานของเจ้าหน้าที่แผนกลงทะเบียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกิจกรรม 

รายละเอียดงาน: 

แผนกลงทะเบียนประกอบด้วยบุคลากร จำนวน 5 คน เป็นจุดบริการแรกสำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คือการต้อนรับ การให้คำแนะนำและการลงทะเบียนลูกค้า การติดตามผลหลักสูตรภาษาและศิลปะ (ผู้ใหญ่และเด็ก) การสอบ คอร์สเรียนสำหรับบริษัท และการเข้าค่ายฝึกภาษา เจ้าหน้าที่ตำแหน่งนี้จึงจำเป็นต้องมีใจรักในการบริการและการขาย มีความกระตือรือร้น ตั้งใจ และมีการบริหารจัดการที่ดี

ภารกิจหลัก:

  • ให้บริการลูกค้าสำหรับหลักสูตรภาษาและศิลปะ (คอร์สเรียนกลุ่มและคอร์สเรียนตัวต่อตัว) การสอบ คอร์สเรียนสำหรับบริษัท และการเข้าค่ายฝึกภาษา (ต้อนรับ ให้ข้อมูลและคำแนะนำ และการลงทะเบียนลูกค้าที่หน้างาน ทางอีเมล ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก และทางโทรศัพท์)
  • ติดตามดูแลระบบการลงทะเบียนผ่านซอฟต์แวร์ AEC สำหรับคอร์สเรียน และซอฟต์แวร์ GAEL สำหรับการสอบ (อัปเดตข้อมูลลูกค้า แก้ไขปฏิทิน ติดตามการชำระเงิน ฯลฯ) เจ้าหน้าที่จะได้รับการฝึกรอบรมเมื่อเข้ารับตำแหน่ง
  • มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและข้อเสนอสำหรับบริษัท (ค้นหาลูกค้ารายใหม่ การนัดหมาย การจัดเตรียมใบเสนอราคา การต่ออายุแพ็คเกจคอร์สเรียน ฯลฯ)
  • ติดตามช่องทางการสื่อสารรายวัน (Facebook  Messenger LINE  ฯลฯ)
  • เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและการเผยแพร่สมาคมฝรั่งเศส (การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และการบริการลูกค้า กิจกรรมวันเปิดบ้าน กิจกรรมคาเฟ่ภาษา ฯลฯ)
  • ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการทำงานของแผนกลงทะเบียนและวัตถุประสงค์ของสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ

 

คุณสมบัติที่ต้องการ: 

  • ผู้สมัครจะต้องใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ และมีระดับภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษในระดับดี (ระดับขั้นต่ำ B2)
  • ผู้สมัครต้องมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Word, Excel และซอฟต์แวร์พื้นฐาน
  • ผู้สมัครต้องจบการศึกษา หากมีมีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อยหนึ่งปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผู้สมัครต้องมีความกระฉับกระเฉง สามารถทำงานได้หลากหลาย มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และมีใจรักการบริการ

ขั้นตอนการสมัคร:

กรุณาส่งเอกสารการสมัคร (จดหมายแนะนำตัวถึงผู้อำนวยการ คุณ Sylvain BANO 1 ฉบับ + CV พร้อมรูปถ่าย) ทางอีเมล work@afthailande.org ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2022