I – FLE – หลักสูตรสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่

PETITS FLE (สำหรับอายุ 3-6 ปี)


 • สำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่
 • วันธรรมดา หรือ วันเสาร์บ่าย
 •  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์*
 • 30 ชั่วโมงต่อเทอม/เซสชั่น (ประมาณ 4 เดือน)
 • ราคา 13,600 บาท

*เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้าตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์
นักเรียนจะทำความรู้จักกับภาษาผ่านกิจกรรมและเกมต่างๆ ที่สรรค์สร้างขึ้นสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ และมีอาจารย์ผู้เชี่ยนชาญในการสอนเด็กเล็ก มาทำการสอนในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ : ห้องเรียนเด็ก และห้องทำกิจกรรม

 

ปฎิทินการศึกษา
แผ่นพับ
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

GRANDS FLE (สำหรับอายุ 7-11 ปี)


 • สำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่
 • วันเสาร์ (เช้าหรือบ่าย ขึ้นอยู่กับระดับชั้น)
 • 2 ชั่วโมง 15 นาที ต่อสัปดาห์
 • 18 ชั่วโมงต่อเทอม/เซสชั่น (ประมาณ 2 เดือน)
 • วันเสาร์
 • ราคา 5,600 บาท

*เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้าตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์
นักเรียนจะได้รับพื้นฐานของภาษาฝรั่งเศส โดยผ่านการเรียนรุ็กิจวัตรประจำวัน และหลักสูตรของหนังสือประกอบการเรียน ที่อธิบายและเล่าถึงชีวิตประจำวันของนักเรียนที่ฝรั่งเศส

หลักสูตรนี้มีทั้งหมด 7 ระดับ (รวมทั้งหมด 126 ชั่วโมง) ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถแนะนำตัวและพูดถึงสิ่งรอบๆ ตัวเป็นภาษาฝรั่งเศสได้อย่างเหมาะสม

นักเรียนจะได้รับความรู้ในระดับที่เพียงพอสำหรับสมัครสอบวัดระดับทางภาษาฝรั่งเศส (DELF PRIM A1.1 และ A1) ซึ่งประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการประเทศฝรั่งเศส

 

ปฎิทินการศึกษา
แผ่นพับ
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ADOS FLE (สำหรับอายุ 12-15 ปี)


 • สำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่
 • วันเสาร์ (เช้าหรือบ่าย ขึ้นอยู่กับระดับชั้น)
 • 2 ชั่วโมง 15 นาที ต่อสัปดาห์
 • 18 ชั่วโมงต่อเทอม/เซสชั่น (ประมาณ 2 เดือน)
 • วันเสาร์
 • ราคา 5,600 บาท

*เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้าตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์
หลักสูตรนี้ ประกอบไปด้วยบทเรียนที่คัดสรรค์เนื้อหาใกล้ตัวและน่าสนใจ เพื่อสร้างแรงผลักดันในการเรียนภาษาฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อจบหลักสูตรระดับแรก นักเรียนจะสามารถแนะนำตัวและบรรยายสิ่งที่ตัวเองสนใจ รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ เป็นภาษาฝรั่งเศส พวกเขาจะมีความรู้เพียงพอสำหรับการสอบวัดระดับภาษา DELF JUNIOR A1 ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรระดับสอง จะสามารถโต้ตอบและสื่อสารเกี่ยวกับหัวข้อที่ครอบคลุมสิ่งที่ผู้เรียนขอบและถนัด และยังสามารถสมัครสอบวัดระดับ DELF A2 ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสระดับที่สูงขึ้น

 

ปฎิทินการศึกษา
แผ่นพับ
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

II – หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสสำหรับเด็กที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่

COMME À L’ÉCOLE – เรียนเหมือนที่โรงเรียน (สำหรับอายุ 3-11 ปี)


 • สำหรับเด็กที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ หรือมีภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ แต่เข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติ
 • 30/40 ชั่วโมงต่อคอร์ส
 • วันธรรมดา และ วันเสาร์
 • ราคา 14,000/18,500 บาท

สำหรับทุกช่วงอายุ หลักสูตรนี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการประเทศฝรั่งเศส

ตั้งแต่ชั้น La Maternelle (เทียบเท่าชั้นอนุบาล) ถึงชั้น CM2 (เทียบเท่าชั้นประถามศึกษาปีที่ 5) นักเรียนจะได้รับการสอนโดยครูที่มีคุณวุฒิ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การช่วยให้เด็กได้รับความรู้พื้นฐานของภาษาฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น การอ่าน เขียน ความเข้าใจ และพัฒนาการเขียนตามหลักไวยากรณ์ การสะกดคำ และการใช้คำศัพท์ต่างๆ

 

CAHIER DE VACANCES – หลักสูตรทบทวนในช่วงวันหยุด (สำหรับอายุ 6-11 ปี)


 • สำหรับเด็กที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่
 • 10 ชั่วโมงต่อคอร์ส
 • ราคา 4 600 บาท

ในชั้นเรียนนี้ นักเรียนตั้งแต่ชั้น CP ถึง CM2 จะสามารถทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนที่โรงเรียน ในช่วงเวลาปิดเทอม ในบรรยากาศที่สนุกและผ่อนคลาย

คลาสเรียนของเราขะสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนเด็กประถมศึกษาโดยเฉพาะ

ปฎิทินการศึกษา
แผ่นพับ
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

III –Summer Camps – หลักสูตรฤดูร้อน

SUMMER CAMPS FOR KIDS – ซัมเมอร์แคมป์สำหรับเด็ก


 • สำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่
 • สำหรับระดับ PETITS FLE และ GRANDS FLE
 • ช่วงปิดเทอม
 • 5 วันธรรมดา
 • ราคาขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่นำเสนอในแต่ละครั้ง

ช่วงเช้า : กิจกรรมภาษาฝรั่งเศสที่ช่วยให้เด็กได้ฝึกใช้ภาษา

ช่วงบ่าย : กิจกรรมศิลปะประเภทต่างๆ

 

ตัวอย่างโปรแกรม
แผ่นพับ
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

SUMMER CAMPS FOR TEENS – ซัมเมอร์แคมป์สำหรับวัยรุ่น


 • สำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่
 • อายุ 11-15 ปี
 • ระดับเริ่มต้น A1.1 ถึง A2.2
 • สำหรับ Deb 3/4 หรือการทบทวนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • 48 ชั่วโมง ใน 30 วัน
 • 4 วันธรรมดา/สัปดาห์ ช่วงเช้า
 • ราคา 8,900 บาท

คอร์สเรรียนช่วงปิดเทอม เพื่อช่วยนกัเรียนทบทวนบทเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ได้เรียนในโรงเรียน

 

ตัวอย่างโปรแกรม
แผ่นพับ
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม